Hjem Centralforeningen for stampersonel

Aftale om tillæg skal også gælde for CS medlemmer

Fredag 16/11 2018 | Jane Munk Foto: Forsvarsgalleriet

CS formand Jesper K. Hansen mener ikke, det er rimeligt, at Forsvaret har indgået en aftale om et tillæg, der kun gælder for en mindre del af de medarbejdere, der yder støtte til politiet.

HKKF har netop indgået en aftale med FPS om et månedligt tillæg på 2184 kroner til de af deres medlemmer, der yder, eller har ydet, støtte til politiet under operation Gefion, ved grænsen, samt ved modtagecenter Søgaardlejren. Det er en aftale, der udelukkende gælder for HKKF medlemmer, og altså ikke for CS.

I CS har vi tidligere sagt, at vi gerne vil se på muligheden for at lave et tillæg til de medarbejdere, der yder støtte til politiet i København og ved grænsen, men vi har hele tiden haft den holdning, at vi gerne vil se mere bredt på hele området.

Vi har flere medlemmer, der løser opgaver, der kan sidestilles med dem, der løses i København og ved grænsen. Derfor vil vi gerne have en analyse af området, så vi har et ordentligt grundlag for et eventuelt fremtidigt tillæg.

Det viser sig nu, at aftalen mellem HKKF og FPS er betalt af arbejdsgiver og ikke – som først antaget – med penge fra overenskomsten. Det gør unægtelig situationen noget anderledes, at det er Forsvaret, der betaler for tillægget.

CS formand Jesper K. Hansen mener, at aftalen derfor også skal gælde for CS medlemmer, som løser nøjagtigt samme opgaver som de, der er omfattet af aftalen.

- Jeg ønsker HKKF tillykke med den nye aftale, men jeg mener, at det er fuldstændig uanstændigt, at arbejdsgiver går ind og tilgodeser en mindre del af de medarbejdere, der går ind og løser disse opgaver.

CS har allerede taget kontakt til FPS og begæret en forhandling om et lignende tillæg til CS medlemmer.

En analyse vil stadig være CS ønske, men som minimum skal vores medlemmer være omfattet af en aftale. CS vil dog samtidig anmode FPS om at se bredt på hele området.