Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS bakker op om undervisere i sag om angreb på spisepausen

Torsdag 22/11 2018 - OK | Jane Munk, Foto: Phillip Davali

Som man har kunnet læse i diverse medier torsdag lever Moderniseringsstyrelsen med Sophie Løhde i spidsen ikke op til den aftale om sikring af den betalte spisepause, der blev lavet ved overenskomstforhandlingerne.

Sagen handler helt konkret om, at den lokale ledelse på 6 skoler tidligere uberettiget har fjernet de ansattes spisepause, og at man nu ikke har villet genindføre den på trods af resultatet ved OK18. Det er i strid med aftalen, mener man ved Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, hvor CS formand Jesper K. Hansen er med.

I CFU har man forsøgt at opnå enighed med Moderniseringsstyrelsen om, at den betalte spisepause skal genindføres på arbejdspladserne, men man er blevet mødt med mangel på vilje til at finde en løsning. Moderniseringsstyrelsen er nemlig af den opfattelse, at når de ansatte ikke havde betalt spisepause, da OK18 blev indgået, så skal de heller ikke have det fremover.

CFU forbereder nu et sagsanlæg mod Moderniseringsstyrelsen om, at retten til den betalte spisepause gælder på overenskomstniveau på statslige arbejdspladser, som det er aftalt i OK18

Aftalen fra OK18 fastslår, at retten til betalt spisepause er en overenskomstrettighed. Arbejdspladser, hvor ledelsen ensidigt og uden aftale herom har fjernet de ansattes ret til betalt spisepause, skal naturligvis have den igen. Fordi ledelsen uretmæssigt har brudt overenskomsten i en periode op til forhandlingerne, så betyder det ikke, at de kan fortsætte med det. Derfor fastholder CFU, at de ansatte på de seks skoler skal have den betalte spisepause, som de har krav på.

CS støtter naturligvis op om den holdning. Vores medlemmer bliver ikke berørt, men vi kan som faglig organisation ikke acceptere, at man uden videre fjerner en rettighed for de ansatte uden at give kompensation. Vi vil heller ikke acceptere, at man ikke overholder de aftaler, der er indgået.

Det er afgørende, at ansatte kan stole på aftaler med arbejdsgiverne. Og den er helt gal, når offentligt ansatte ikke kan have tillid til, at statens øverste arbejdsgiver respekterer de aftaler, som de selv har indgået.

Det har store konsekvenser for de 1150 ansatte, hvis ikke Moderniseringsstyrelsen sætter en stopper for de lokale arbejdsgiveres adfærd. Udover selve aftalebruddet betyder det en 2,5 timer længere arbejdsuge uden lønmæssig kompensation.