Hjem Centralforeningen for stampersonel

Har du spørgsmål til forsikringer? Her kan du finde svar

Fredag 04/01 2019 - Forsikring & Pension | Jane Munk

Pr. 1. januar 2019 er der sket en ændring i vores obligatoriske medlemsforsikring, så den også indeholder tandforsikring. Det har givet anledning til en del spørgsmål, som vi her vil forsøge at svare på.

 

Q: Hvordan får jeg min ægtefælle/samlever med på tandforsikringen?

A: Det er muligt, at en ægtefælle/samlever under 60 år kan tegne en tandforsikring til 80 kr. pr. mdr. Du finder tilmeldingsblanketten her. Bemærk, at beløbet opkræves første gang pr. giro, men at det herefter SKAL tilmeldes PBS. 

 

Q: Hvilke behandlinger dækker forsikringen?

A: Tandforsikringen dækker for eksempel tandfyldninger, røntgen, bedøvelse, rodbehandling, paradentose, kirurgi, kroner, broer og tandoperatoner men også implantater, paradentose og bideskinne. Forsikringen dækker ikke tandrensning og eftersyn. Forsikringen har en selvrisiko på 995 kr.

 

Q: Hvad kan jeg få i erstatning?

A: Ydelseslisten her oplyser, hvad du max kan få i erstatning for den enkelte behandling. På den måde ved du, allerede før du går i gang med tandbehandlingen, hvor meget du får i økonomisk ydelse. Erstatningen er skattefri. Forsikringen har en selvrisiko på 995 kr. og en årlig max sum på 30.000 kr. Det betyder, at du får erstatning, når selvrisikoen er opbrugt.

 

Q: Hvordan bruger jeg tandforsikringen?

A:  Forsikringen eller CS skal ikke godkende din tandbehandling. Du går til din sædvanlige tandlæge, får den nødvendige behandling og sender efterfølgende regningen til Tryg.

 1. Betal regningen hos tandlægen
 2. Send regningen til trygtand@tryg.dk og HUSK følgende
  - vedhæfte regningen
  - oplyse dit navn, cpr-nummer
  - oplys at du kommer fra CS - Centralforeningen for Stampersonel
  - forsikringens police nr. 644-324.


   

Q: Dækker tandforsikringen også til behandling i udlandet?

A: Tandforsikringen dækker også udgifter til behandling hos en autoriseret tandlæge (cand.odont.) i EU/EØS.

 

Q: Hvornår dækker forsikringen ikke?

A: Det er ikke alle behandlinger, der er dækket på forsikringen:
Behandlingsbehovet skal altid være opstået i forsikringstiden, og der dækkes ikke skader, behandlinger der er kendte, eller som man burde kende til, fx behandlinger som tandlægen har anbefalet, og som fremgår af tandlægejournalen, de sidste 6 måneder, før den dato hvor forsikringen er trådt i kraft for det enkelte medlem. 
Derudover dækker forsikringen ikke kosmetiske behandlinger hos tandlægen, fx tandblegning og tandregulering, samt forebyggende tandbehandling, fx tandrensning og tandeftersyn.

 

Q: Hvornår udløber medlemsforsikringen?

A: Medlemsforsikringen har efter 1. januar 2019 ingen udløbsdato og kan fortsætte, så længe du er aktiv eller seniormedlem.

 

Læs mere om den obligatoriske medlemsforsikring (inkl. tandforsikring) i vores forsikringsfolder. Eller klik dig ind på vores forsikringssite og find flere informationer om alle vores forsikringer.