Hjem Centralforeningen for stampersonel

Overenskomst 2015

Få overblikket over den gældende overenskomst

Overenskomsten 2015 (OK15) er gældende for alle statens ansatte.

Parterne har aftalt en overenskomst, der sikrer statens ansatte – og dermed også CS medlemmer – en generel lønstigning på i alt 4,45 pct.
Lønstigningen fordeles over de tre år, overenskomsten varer, og set i forhold til de forventede prisstigninger (inflationen), vil resultatet indebære en generel reallønstigning.

En fornuftig overenskomst
- Vi har lavet en fornuftig overenskomst. Det lykkedes at sikre reallønnen og tilmed en lille reallønstigning, og det er positivt, siger CS formand Jesper K. Hansen, der selv var blandt hovedforhandlerne.

Det forventes at priserne de næste tre år stiger med 3,80 pct. og med den generelle lønstigning vil lønnen stige mere end priserne.

En sikring af lønnen var hovedmålet, og derfor glæder det Jesper K. Hansen at det derudover lykkedes at sikre medlemmerne en lille stigning.

Fokus på arbejdsmiljø og den danske model
CS formanden fremhæver også to andre positive aftaler i forliget.

Parterne blev enige om, at der skal gøres en ekstra indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I første omgang er det aftalt at parterne skal sætte sig sammen og drøfte, hvad der centralt kan gøres for at understøtte, at der lokalt kan arbejdes for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Blandt andet for at imødegå problemer med stress, sygefravær og mobning.

- Også i forsvaret har vi udfordringer med arbejdsmiljøet, særligt omkring stress, og derfor glæder det mig meget, at overenskomsten giver mulighed for at komme problemerne til livs, siger Jesper K. Hansen.

Det er også aftalt, at tillidsrepræsentanterne rolle i udviklingen af statens arbejdspladser skal styrkes.

- Det er positivt, at vi kunne blive enige om at styrke den danske model ved at fokusere mere på at forbedre det lokale samarbejde og tillidsrepræsentanternes rolle i forbedringen af statens arbejdspladser, siger Jesper K. Hansen og tilføjer:

- Det er begge krav vi fra centralorganisationerne gik til forhandlingerne med, og som vi fik med i aftalen. Nu er det op til os at presse på for, at der bliver sat nogle projekter i gang.

Den nye overenskomst er trådt i kraft 1. april 2015.

Overenskomsten

- Generel lønstigning på 3,52 pct. over tre år (4,45 inkl. reguleringsordningen)
- Forventet udmøntning af reguleringsordningen: 0,93 pct.
- 3-årig overenskomst
- Projekt for bedre psykisk arbejdsmiljø
- Projekt om tillidsrepræsentantens rolle i udviklingen af statens arbejdspladser
- 1 ekstra uges forældreorlov med fuld løn til fædre

Læs også

CS får ny organisationsaftale
Ny aftale om tillægsdannelse