Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsikring for statens ansatte

Forsikring for ansatte i staten - CFU 2018

Forsikringen består af en
- Livsforsikring + børnesum
- Visse kritiske sygdomme
- Visse kritiske sygdomme/dødsfald for børn under 18 år

Forsikringsaftale er indgået med Forenede Gruppeliv

Nærmere information www.fg.dk

- Forsikringsoversigt – aftale 85034
- Forsikringsbetingelser
- Ansøgningsskema til visse kritiske sygdomme

Udbetaling ved dødsfald, for medlemmer af CS, anmodes samtidig med CS forsikringer.

Kontakt CS forsikringskonsulent Kirsten Flindt på mail eller telefon 36 90 89 14.
(Husk ved mail, at oplyse navn, fødselsdag eller MA nr.)

CS hovednummer 36 90 89 00 eller mail til CS att. Kirsten Flindt kan også benyttes.