Regler og gode råd til dit hjemmearbejde

Under COVID-19 har flere af CS medlemmer skullet vænne sig til en hverdag med hjemmearbejde. Når du arbejder hjemmefra gælder der en række regler og krav, ligesom der gør på en almindelig arbejdsplads.

Her får du svar på de mest almindelige spørgsmål omkring hjemmearbejde og indretning af hjemmekontoret.

Ofte stillede spørgsmål

Arbejdsmiljøloven gælder som hovedregel også, når du arbejder hjemme, og arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven sørge for – ligesom du selv skal medvirke til – at arbejdsforholdene er forsvarlige. Arbejdstilsynet opfordrer til, at man under COVID-19 samarbejder med arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen for at finde nogle gode løsninger, så man som ansat undgår gener af hjemmearbejdet.

Kilde: Arbejdstilsynet

Som udgangspunkt ja. Hvis du arbejder hjemmefra foran computeren regelmæssigt (mindst en dag inden for en normal arbejdsuge), stiller Arbejdstilsynet nogle arbejdsmiljøkrav til indretning af hjemmearbejdspladsen og skærmarbejdet. Det betyder blandt andet, at din hjemmearbejdsplads skal have passende inventar og udstyr, der gør, at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Nu er det selvfølgelig ikke alle, der har et hæve-sænkebord og en ergonomisk stol til rådighed i stuen, så derfor må man nogle gange være lidt kreativ for at få hjemmearbejdspladsen indrettet. Her er de retningslinjer, som Arbejdstilsynet har lavet på området:

Dit arbejdsbord skal være tilstrækkeligt bredt og dybt til at opnå en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør. Sidde- og arbejdshøjde skal passe til dig, og til de arbejdsopgaver, der udføres. Der er dog ikke krav om, at arbejdsborde til skærmarbejde skal kunne indstilles i højden.

Din stol skal passe til dig og dine kropsmål. Den skal have de nødvendige muligheder for indstilling, og den skal kunne reguleres i forhold til arbejdsfunktioner og varierede siddestillinger.

Sidder du og arbejder ved en bærbar computer, skal du kunne anvende eksternt tastatur og mus, når der arbejdes over to timer dagligt hermed og sammenlagt cirka en dag pr. arbejdsuge.

Du må gerne bruge dit private skrivebord, stol og computer, hvis det opfylder kravene.

Hvis du og din arbejdsgiver ser forskelligt på, hvordan man sikrer, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, er det en god idé at tage spørgsmålet op i det løbende samarbejde i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Kilde: Arbejdstilsynet og BFA Kontor

Selv om du sidder hjemme og arbejder, gælder det som udgangspunkt stadig, at du skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver 24 timers periode og et ugentligt fridøgn. Der kan dog ske fravigelse af de almindelige regler om hvileperiode og fridøgn ved delvist hjemmearbejde, når arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og en af følgende to betingelser er opfyldt:

  1. Du tilrettelægger selv din arbejdstid og dermed også den daglige hvileperiode eller
  2. arbejdstiden kan, som følge af særlige træk ved det udførte arbejde, hverken måles eller fastsættes på forhånd. Der skal gives kompenserende hvileperioder og fridøgn, når reglerne fraviges

Hvis du selv tilrettelægger hvileperioder og arbejdstid, og hvileperioderne sammenlagt er minimum 11 timer inden for en 24-timers periode, skal der dog ikke gives kompenserende hvileperiode.

Kilde: Arbejdstilsynet

Selvom mange af os er i benhård træning med hjemmearbejde efter mange måneders hjemsendelse, er der også mange, der stadig mangler at få knækket koden til, hvordan man kommer igennem dagen på hjemmekontoret uden at være radbrækket i hoved og krop ved fyraftenstid. Her er et par gode råd til, hvordan du kommer helskindet igennem dagen.

  1. Skab gode rutiner og hold pauser i løbet af din arbejdsdag. Når du sidder alene på hjemmekontoret eller ved spisebordet, kommer du let til at sidde stille i alt for lang tid ad gangen, fordi du ikke skal rende til møde eller snakke med en kollega over kaffemaskinen. Forsøg derfor at skabe nogle gode rutiner og sunde vaner i løbet af din arbejdsdag.
  2. Varier din arbejdsstilling ved at skifte imellem forskellige stole og borde. Formålet er at undgå, at du falder sammen over computeren, Bevæg dig rundt i hjemmet, og stil dig for eksempel ved køkkenbordet med din bærbare PC. Har du arbejdsopgaver, der ikke kræver skærm, anbefales det, at du spreder dem ud over dagen, så du kan holde naturlige skærmpauser.
  3. Der er sjældent hæve/sænke borde eller ergonomiske stole på hjemmekontoret, så sørg for at rejse dig op, når du kan. For eksempel når du taler i telefon, når du skal tænke noget igennem, eller når du skal hente en kop kaffe.
  4. Sørg for at røre dig. Når man arbejder hjemme hver dag, mister mange en del af den daglige aktivitet, som turen til og fra arbejde giver. Derfor anbefaler Arbejdstilsynet at indlægge en pause i løbet af dagen, hvor man får frisk luft. Sørg i det hele taget for at holde aktive pauser i løbet af dagen for at forebygge træthed, ømme muskler og hovedpine.

Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

BFA har netop lavet en guide, der beskriver regler og krav ved hjemmearbejdspladser – med særligt fokus på skærmarbejde. Den kan du finde her.