Leder: Bedre vilkår for uddannelse

onsdag 03.februar 2016 | Leder | Jesper K. Hansen, formand i CS | Foto: Philip Flindt

Om man vil det eller ej, er uddannelse og kompetenceudvikling nøgleord i samfundet. Også i forsvaret. Med HR-strategien, ansøgningssystemet og de mere fleksible ansættelsesformer er uddannelse og kompetencer blevet endnu vigtigere parametre for os som ansatte.

Det gælder både, hvis vi ønsker at skifte job i forsvaret, men formentlig også for at kunne fastholde det job, vi allerede har. I særdeleshed gælder det, hvis vi af den ene eller anden grund søger job i det civile, hvor vi vil blive mødt med øjne, der først og fremmest kigger på vores uddannelse og kompetencer.

I CS har vi derfor stort fokus på uddannelse, og vi vil øge fokus i løbet af 2016. Ansatte i forsvaret skal have de samme muligheder som alle andre danskere, når det gælder uddannelse. Det vi lærer, og det vi kan i forsvaret, skal i højere grad kunne oversættes til anerkendte kompetencer i det civile system, så dem der ikke skal bruge hele livet i forsvaret, har en chance for at byde ind på det civile arbejdsmarked.

En ny analyse fra Finansministeriet viser, at uddannelsesniveauet i de kommende år forventes at stige betydeligt i Danmark. Har vi ikke brugbare papirer på det, vi kan, bliver vi hægtet af resten af samfundet, og det er ikke rimeligt, når man som mand eller kvinde har givet forsvaret sine unge år på arbejdsmarkedet.

Der er mange steder at tage fat for at skabe forbedringer. Der skal helt overordnet ses på, hvordan forsvarets uddannelser bedre kan indrettes, så mest muligt anerkendes i det civile system. Det gælder alt fra de tekniske og faglige uddannelser til VUT-uddannelserne, hvor der er potentiale for omstruktureringer, der kan sikre større sammenlignelighed med de civile uddannelser.

Der findes i forsvaret retningslinjer for kompetenceudvikling, men de bruges ikke godt nok i praksis. Forsvaret er forpligtet til, at kompetenceudvikling skal gennemføres, så det understøtter den samlede løsning af opgaven, men det halter for mange steder, fordi kompetenceudvikling ikke bliver prioriteret godt nok. Det er ikke ond vilje fra de enkelte chefer, men som forsvaret i dag drives, er der ganske ofte ikke tid, penge og ressourcer nok til både at løse opgaven og give medarbejderne mulighed for at uddanne sig.

Et andet sted at tage fat er ved medarbejderudviklingssamtalen. Det er et problem, at kun hver femte har en udviklingskontrakt, som det kan læses i dette blad. Alle skal have en udviklingskontrakt. Det gavner den enkelte, som bedre kan erhverve sig brugbare kompetencer og videreuddannelse, og det gavner forsvaret som arbejdsgiver, fordi udviklingskontrakterne gør det muligt at nå strategiske mål gennem uddannelse og kompetenceudvikling.

Der er nok at tage fat på, og CS vil presse på for, at der alle steder i forsvaret sker tiltag, der forbedrer vilkårene. Uddannelse og kompetenceudvikling er nøgleord. I den grad også for soldater.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt