Leder: For et forbedret forsvar og bedre vilkår for os!

torsdag 01.marts 2018 | 2018 | Jesper K. Hansen, formand i CS | Foto: Philip Flindt

Endelig sidder vi nu med et forsvarsforlig. En tekst, som i mine øjne både indeholder positive tiltag, men også elementer som CS i forligsperioden skal være særligt opmærksomme på. I dette nummer af CS Bladet starter vi på et tema om forsvarsforliget, hvor vi denne gang har talt med chefer og styrelser og bl.a. spurgt ind til de forskellige tiltag i forliget – men generelt fornemmer jeg en stor usikkerhed omkring indholdet og ingen fastlagte planer for, hvordan indholdet skal implementeres. Forliget er en ramme, og først nu begynder arbejdet med at fylde rammen ud.

Dét arbejde følger vi opmærksomt med i, og vi vil blande os så meget som muligt for at sikre, at rammen fyldes med det bedst mulige set fra vores synspunkt. I den forbindelse hører jeg også forsvarschefen sige, at medarbejderne skal inddrages i processen. Det betyder, at der er mulighed for, at de lokale samarbejdsudvalg inddrages i de lokale processer og bliver hørt i forhold til at få implementeret delene i forliget. Jeg har derfor opfordret vores afdelingsformænd og tillidsrepræsentanter til at gå helhjertet ind i dialogen med ledelsen ude på tjenestestederne for at få vores synspunkter med. Vi skal gå aktivt ind i kampen og udnytte muligheden for at være en del af arbejdet med at, at Forsvaret også i fremtiden er en god arbejdsplads.

Og det er netop også dét, som jeg i høj grad har vendt mit fokus mod; kampen for at forbedre vores arbejdsvilkår. Efter forsvarsforliget kom, gik overenskomstforhandlingerne både i gang – og i stå. Og nu i konflikt. I Bladet har jeg beskrevet situationen for jer – og I kan også løbende læse nyt og mere på vores hjemmeside og på Facebook.

Personligt håber jeg stadig på, at vi kan forhandle os frem til en god overenskomst. Konflikt gavner ingen, men jeg anerkender, at det er dén mulighed, som vi har for at lægge pres på hinanden. Vi som medarbejdere kan varsle strejke, og arbejdsgiver kan varsle lockout – og det er situationen nu, hvor forhandlingerne er brudt sammen. Men det vil være i alles interesse, at vi gennem forhandling bliver enige om et resultat baseret på dialog og kompromisser. Vi vil have reelle forhandlinger om løn og vilkår, og vi vil have del i det økonomiske opsving i Danmark. Mit mål er stadig en aftale – men ikke for enhver pris.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt