Leder: Forsvaret får flere penge, men hvor skal de bruges?

fredag 15.februar 2019 | 2019 | Jesper K. Hansen, formand i CS | Foto: Philip Flindt

Så gik den ikke længere. Det høje trusselsniveau og et stadigt stigende pres fra USA i NATO har fået Regeringen til at tilføje 4,5 milliarder til forsvarsbudgettet. 3 milliarder er godt nok penge, der allerede figurerer andre steder, men som blot bliver overført fra et regneark til et andet, men 1,5 milliarder er nye penge, som der nu skal findes anvendelse for i Forsvaret.

Jeg er naturligvis glad for, at der bliver tilført flere penge til Forsvaret. Ser man på trusselsbilledet er det tydeligt, at der ikke kommer færre opgaver i den kommende tid, tværtimod, og Forsvaret kan ikke blive ved med at presse medarbejderne til det yderste for at imødekomme politikernes krav om at løse flere og flere opgaver.

Det er endnu ikke besluttet, hvor de 1,5 milliarder skal bruges. Vi ved, at de først bliver tilført budgettet i 2023, og det er svært at sige noget om, hvordan verden ser ud til den tid, og hvor der er størst behov for ekstra ressourcer. Flere peger allerede på, at pengene skal gå til cyberområdet, men det er i sidste ende op til politikerne at bestemme, hvordan de 1,5 milliarder skal bruges. Jeg har dog – i al ydmyghed – lavet en ønskeseddel til, hvordan CS gerne vil se pengene brugt.

Jeg kan godt frygte, at man vælger at bruge pengene på at skaffe materiel. Det er i sig selv fint nok, for Forsvaret har længe manglet tidssvarende materiel. Men nyt materiel løser ikke opgaverne alene, der skal også være nogle til at betjene det. Hvis de ekstra tilførte penge ender med at gå op i materielinvesteringer skyder man sig selv i foden. Vi skal have flere folk i Forsvaret. Det er simpelthen en nødvendighed, hvis Forsvaret skal have den bredde og robusthed, der er nødvendig i opgaveløsningen.

I det nuværende forsvarsforlig, får Hæren tilført flere medarbejdere – blandt andet i form af en ny brigade, men man bliver også nødt til at kigge nærmere på medarbejdersituationen i Flyvevåbnet og Søværnet. De opgaver, som de to værn kommer til at løse i fremtiden kræver, at der er flere ansatte. Det er allerede situationen i dag.  Mit forslag er derfor først og fremmest at flytte beløbet frem til 2020 fremfor 2023, og bruge en del af pengene på at styrke de nuværende kapaciteter med yderligere soldater. Med det pres, der er på soldaterne i dag, vil de penge være givet godt ud, og det vil samtidig være et godt udgangspunkt for at skabe et robust forsvar med en dybde, der kan håndtere fremtidens opgaver.

Nye erfarne kollegaer kan naturligvis ikke bare rekrutteres fra dag til dag, det siger sig selv. Forsvaret løser komplekse opgaver, og det tager tid at uddanne nye fremtidige kollegaer. Så man kunne starte med at holde bedre fast i dem, vi allerede har og som allerede nu løser opgaverne professionelt og effektivt, på trods af en massiv arbejdsbelastning og forringede vilkår.

Forsvaret har allerede kompetente og dygtige soldater ansat. De vælger bare at forlade Forsvaret igen, fordi, de mangler et incitament for at blive, og fordi der er gunstige tider på det øvrige arbejdsmarked. Efter vores opfattelse er fastholdelse det vigtigste element, når Forsvaret skal sælge sig selv som arbejdsplads. At have 20.000 ambassadører, der kan gå ud og sige, at Forsvaret er et godt sted at være, er mere værd end enhver reklamekampagne. Brug pengene på at skabe nogle arbejdsvilkår, der får folk lyst til at blive i Forsvaret i længere tid. Det ville løse mange af de belastningsproblemer, vi ser derude, hvis de erfarne medarbejdere bliver i Forsvaret bare lidt længere.

Men det kræver en indsats. Får vi ikke løst de udfordringer, der er med for høj arbejdsbelastning af medarbejderne, og giver vi ikke de unge mennesker en ordentlig mulighed for at udvikle deres kompetencer og uddanne sig, vil vi heller ikke kunne løse problemet med at fastholde erfarne kollegaer. Vi skal ikke forvente, at de nye generationer bliver i Forsvaret helt til pensionen, men det er heller ikke holdbart, at de unge forlader Forsvaret igen, fordi de vil uddanne sig. Forsvaret skal tilbyde deres medarbejdere gode vilkår og karrieremuligheder.

Lønnen er også en vigtig del af fastholdelsen af medarbejdere i Forsvaret. Vi har nogle af de laveste lønninger i Danmark, og selv om der ikke er den store villighed til at tale om netop løn, kan vi ikke komme udenom, at den spiller en stor rolle. Vi er nødt til at kunne tale åbent og ærligt om løn, hvis vi skal have en seriøs dialog om fastholdelse og rekruttering.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt