CS Bladet 3 2015: Forsvaret sikrer vores velfærd

fredag 19.juni 2015 | Leder | |

Når dette blad udkommer, er der få dage, til vi skal stemme ved Folketingsvalget. Bag os ligger en intens valgkamp, der har handlet om vores velfærd og vores fremtid.

CS har i valgkampen forsøgt at minde befolkningen og politikerne om, at forsvaret er forudsætningen for, at valgkampen overhovedet har kunnet handle om velfærden og fremtiden.

Forsvaret sikrer vores velfærd og er forudsætningen for vores fremtid.  Når jeg taler om forsvaret, inkluderer det også beredskabet, der er vores ulykkesforsikring ved store ulykker, katastrofer og terror.

Også efter valget vil jeg minde politikerne om, at vores sikkerhed, tryghed og stabilitet ikke kan tages for givet, men afhænger af forsvaret og beredskabet. Derfor har det afgørende betydning, hvordan vi som samfund prioriterer det.

I valgkampen blev det klart, at de fleste politikere ikke vil sende flere penge forsvarets vej. Der er ikke stemmer i det. Vi kommer formentlig også til at kæmpe for at beholde den økonomiske ramme, vi har i dag, selvom den i allerede er meget sparsom.

Det er en politisk prioritering, som vi må gøre vores bedste for at arbejde under. Men økonomi og ressourcer hænger uløseligt sammen, og når politikerne vælger, som de gør, vil vi også kræve, at de er i stand til at prioritere i opgaverne.

Forsvaret kan i dag indgå i enhver type opgave og løse den. Men forsvaret kan ikke løse alle typer opgaver samtidig, og forsvaret kan ikke være indsat på den samme opgave i længere tid. Det er der ikke længere folk eller materiel nok til.

Politikerne skal forstå, at forsvaret står over for mange udfordringer, og at robustheden til den langvarige indsats er hårdt presset. Både hæren, flyvevåbnet og søværnet oplever, at aktivitetsniveauet er det højeste i umindelige tider, mens antallet af medarbejdere og ressourcer fortsat beskæres ved hvert forsvarsforlig.

Jeg har hørt et rygte om, at enkelte fra hæren siger, at de tager på mission i Kabul ”for at få lidt ro fra arbejdet”. Det siger alt om, hvor meget robustheden er presset. Søværnet og flyvevåbnet deltager i flere internationale operationer, hvor de samme mennesker konstant roterer i sejlads eller mission, fordi der er for få folk til at løse alle de opgaver, politikerne vedtager.

Der skal skabes balance mellem ressourcer og opgaver, og det skal politikerne deltage mere i. Partierne skal være velkomne til at gå i dialog med os fagforeninger i forsvaret, når de skal prioritere. Vi kender arbejdspladsen ud og ind og kan give værdifulde indspark, så vi kan sikre, at vi også i fremtiden har et effektivt og dygtigt forsvar med robusthed til at løse enhver opgave.

Det er i vores fælles interesse. For uden forsvar ingen velfærd.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt