CS Bladet 4 2015: Skab balance mellem mål og midler

onsdag 19.august 2015 | Leder | |

Da jeg og 14 tillidsrepræsentanter fra Flyvestation Skrydstrup gik i offentligheden med et opråb om ikke at forlænge F16-missionen i Kuwait, gjorde vi det af to årsager.

For det første måtte vi på støttepersonellets vegne sige stop. Medarbejderne er slidte af for mange opgaver og har svært ved at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Hyppige udsendelser og mangel på medarbejdere presser hverdagen, og derfor sagde vi stop, inden flere kolleger bukker under for stress.

For det andet handler F16-sagen om mere end flyvevåbnet. Den handler om hele forsvaret, for det vi ser på missionen, kunne ske i en hvilken som helst enhed i forsvaret, som udsendes over længere tid.

Forsvarets robusthed er sparet væk. Vi kan fortsat løse de opgaver, vi får, men vi har ikke længere robustheden til at løse opgaver over længere tid, fordi der er mærkbart færre folk at trække på.

Sagen er derfor et opråb til politikerne i Folketinget om, at der skal være balance mellem mål og midler. Det er et virkelighedstjek af forsvaret, som nogle øjensynligt har haft behov for. Det nytter ikke, hvis politikerne igen og igen forsøger presse mere ud af forsvarets bidrag, end de selv har afsat ressourcer til.

Når robustheden er sparet væk, minimeres politikernes handlefrihed. Da politikerne sidste år besluttede at sende syv F16-fly til Kuwait, fik bidraget en tidshorisont på ét år. Det skyldtes, at kampflyene med den seneste forsvarsaftale netop blev slanket til en størrelse, der gør det muligt at have flyene udsendt i ét år ad gangen.

Det er en politisk prioritering, og nu er politikerne nødt til at tage ansvar. Alle forsvarets bidrag har en levetid, fordi både den operative struktur og støttestrukturen er beskåret så kraftigt. Vi kan ikke både blæse og have mel i munden.

Jeg har respekt for, at politikerne prioriterer penge andre steder hen i samfundet, men jeg har så samtidig også en forventning om, at de samme politikere bruger forsvaret i det omfang, det er dimensioneret til.

En enkelt af de politiske ordførere kaldte det pinligt, at Danmark ikke kontinuerligt kan holde syv kampfly i mission. Til ham måtte jeg naturligvis svare, at det pinlige er, hvis politikerne ikke vil være deres ansvar bevidst.  Når man sparer 15 pct. på forsvaret, kan man ikke efterfølgende forvente at få det samme for pengene.

Jeg kender ingen soldater, der ikke vil forsvarets opgaver, tværtimod er de dedikerede og utroligt loyale. De vil bare ikke blive syge af at arbejde, og så vil de kunne opretholde et nogenlunde normalt familieliv.

Politikerne bliver nødt til, allerede fra starten af kommende missioner, at forholde sig til bidragets varighed. Og jeg tager gerne dialogen med både forsvaret og politikerne, hvis de savner input fra en, der har fingeren på pulsen. Der skal være balance mellem mål og midler.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt