Leder: Ytringsfrihed gælder også i forsvaret

mandag 19.oktober 2015 | Leder | Jesper K. Hansen, formand i CS |

Det er ikke skik, at chefer i forsvaret åbent kritiserer forsvarets øverste ledelse, eller i al offentlighed påpeger fejl eller mangler. Sker det alligevel, er det dog endnu sjældnere, at ledelsen besvarer kritikken, -eller viser nogen form for reaktion offentligt. Kommer der en reaktion, er det så almindeligvis en korrektion med; ’der er ikke noget galt’, eller direkte en irettesættelse til den pågældende. Det er urimeligt.

Når en chef i forsvaret går offentligt ud og påpeger nogle mangler, eller retter en kritik mod en beslutning truffet af en højere ledelse, så er det jo ikke noget, vedkommende griber ud i den blå luft. Så er det fordi, at manglerne eller kritikken er blevet så grel, at chefen føler, at det er nødvendigt at gribe ind. Så er det fordi, at chefen ikke ser andre muligheder end at dele sin frustration med offentligheden. Det er tværtimod forfriskende og fuldt forståeligt, når en chef tør gå ud med sin kritik, og så bør man lytte til ham eller hende.

Chefen skulle jo gerne være den nærmeste til at vide, hvad der foregår omkring ham, og melder han offentligt ud, er det fordi situationen kræver det, og alle andre muligheder er udtømte.

Min opbakning til chefer, der tør gå imod strømmen og påpege problemer i hverdagen, kommer efter at en garnisonschef for nylig kom frem med sin bekymring over manglende materiel i hæren, og tilføjede, at det både materielmæssigt og mandskabsmæssigt ser slemt ud i forsvaret. Næppe var de udtalelser kommet på tryk, før chefen for Hærstaben kom ud og understregede, at der ikke er nogen problemer med hærens ’slagkraft’, og selvom der er nogle materialemæssige udfordringer, så er der iværksat nogle tiltag, der skal bedre disse.

I stedet for at kritisere dem, der tør stå frem og tale om forsvarets kæmpe problemer, skulle generalerne se at komme ud blandt deres soldater og se virkeligheden i øjnene, så de kan handle derefter.

Det resulterede samtidig i en artikel på CS hjemmeside og Facebook, der på rekordtid er blevet en af de mest ”likede” og mest læste artikler på CS Facebook indtil nu. Med over 25.000 besøgende og adskillige kommentarer, der bakker op om netop den opfordring til, at problemer ikke bare ties ihjel, men tages op, drøftes og behandles.

Problemerne kan ikke bare fejes væk under gulvtæppet. De skal frem i lyset, og så skal der handling til. Den handlingsevne har vi alt for længe savnet hos forsvarets øverste ledelse, og jeg kan kun opfordre dem til, at de nu kommer ud i virkeligheden og tager hånd om tingene. Og jeg opfordrer dem til, at de lytter til alle deres medarbejdere, for alle niveauer kan komme med deres bidrag og fortælle helt præcist, hvor udfordringerne findes, så generaler; kom ud i virkeligheden og tag action.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt