Leder: Forsvaret mangler stampersonel

lørdag 19.december 2015 | Leder | Jesper K. Hansen, formand i CS |

2015 er slut, og jeg vil gerne starte med at takke jer. Både fra mig selv, men jeg tillader mig også at takke jer på vegne af Hr. og Fru Danmark. Med jeres daglige arbejde leverer I forudsætningen for sikkerhed, stabilitet og tryghed, så resten af Danmark kan lade julefreden sænke sig.

Men I er under pres.

I denne tid kan jeg læse om frygt for mangel på officerer og at manglen bringer forsvarets opgaveløsning i fare. Det er den samme tale, jeg hører, når jeg er til møder hos forsvarets ledelse. Til det kan jeg kun sige, at hvis der er mangel på officerer, så skulle forsvarets ledelse prøve at se ind i forsvarets maskinrum – der hvor befalingsmænd og konstabler får enderne til at mødes.

Det er min påstand, at det ikke er mangel på officerer, der vil gøre, at forsvaret kan få svært ved at være fuldt operativt de kommende år. Det er derimod mangel på befalingsmænd og konstabler. Må forsvaret på et tidspunkt sige fra til en opgave, fordi der ikke er ressourcer til at løse den, bliver det på grund af mangel på stampersonel.

Nogle vil mene, at ”det skal jeg jo sige som formand for CS”. Muligvis, men det er, hvad jeg oplever, når jeg taler med mine tillidsfolk, og jeg siger det, fordi tallene bakker det op. Det er et faktum, at der mangler stampersonel allerede i dag, og det ved ledelsen godt.

Der er eksempler i alle værn. Flyvevåbnet mangler flymekanikere til at servicere og klarmelde de fly, der i øjeblikket bliver holdt særdeles varme både på mission i Irak og i det hjemlige afvisningsberedskab.

Søværnet skriger på teknikere, og evnen til at holde skibene sejlende trues af flugt til andre erhverv, hvor der er efterspørgsel på maskinmestre og andet teknisk uddannet arbejdskraft.

Særligt støtteskibene og fregatterne, der sejler internationale missioner, har problemer med mangel på teknisk personel. Det påvirker også den hjemlige struktur, for det er fra inspektionsskibene og andre hjemlige kapaciteter, at mandskabet til de internationale bidrag findes.

Forsvaret har mange internationale opgaver og med de retninger, der er udstukket i den seneste forsvarsaftale, bliver frekvensen af opgaver ikke lavere. Samtidig er det i stigende grad de samme mennesker, der skal ud igen og igen. Det slider på stampersonellet, og når folk søger ud, skal jer der bliver tilbage løbe endnu hurtigere.

Det er en ond cirkel, som skal brydes, og det er muligt. CS er klar til at finde løsninger, men det kræver, at forsvarets ledelse erkender de tal, de kan se lige så tydeligt, som jeg kan.

Vi skal øge indtaget på uddannelserne i forsvaret og forbedre uddannelserne, så de er kompetencegivende, og vi skal stå fast på behovet for militære lærlinge for at sikre kontinuiteten i alle værn.

Politikerne og forsvarets ledelse skal tænke langsigtet og ikke fra problem til problem. Vi kan ikke bare sidde og vente på, at konjunkturerne (måske) skifter, og problemet forsvinder af sig selv. Husk på, at det tager længere tid at uddanne en flymekaniker end en officer.

Så kære medlemmer. Endnu en gang tak. Og vær sikker på, at også i 2015 vil jeg og resten af CS arbejde hver dag for at sikre jer den støtte og de arbejdsforhold, I skal bruge for at kunne levere sikkerhed og tryghed til danskerne.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt