Afdelingsformand i CS

mandag 01.april 2019 | Afdelingsformand | |

CS interne struktur er bygget op over en række afdelinger.

Afdelingerne kan være bygget op over en myndighed (for eksempel CS afdeling 1. Eskadre) eller være baseret på geografi (for eksempel CS afdeling Varde).

Er en afdeling baseret på geografi, kan der være valgt tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som repræsenterer hver deres myndighed, men det er inden for afdelingen, at medlemmerne af CS finder og vælger deres afdelingsformand. CS’ interne struktur kan altså fastsættes uafhængigt af tillidsrepræsentantstrukturen og kan indeholde både civile og militære medlemmer.

Rollen som afdelingsformand er ikke en del af aftale- og forhandlingssystemet, men en afdelingsformand kan naturligvis godt være valgt som tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant.

Afdelingsformanden, dennes eventuelle næstformand og/eller delegerede, udgør sammen med hovedbestyrelse CS-kongressen jf. vedtægterne.

Det er CS’ højeste myndighed – det vil sige kongressen – der opretter og nedlægger afdelingerne. I den 4-årige kongresperiode er det CS’ hovedbestyrelse, der kan oprette eller nedlægge afdelinger.

I det daglige arbejde er afdelingsformanden en central person, som binder afdelingen sammen. Det er afdelingsformanden, som CS formand primært kontakter, når der er nyt. Det er også afdelingsformanden, som bliver kontaktet, når CS’ hovedbestyrelse indsamler forslag til overenskomsten. Afdelingsformanden sørger for, at relevant information kommer videre til afdelingens tillidsrepræsentanter.

Afdelingsformanden råder over kontingentandelene, og kan vælge selv at administrere midlerne. Der skal årligt indsendes et regnskab til CS, hvori der redegøres for kontingentandelens anvendelse.

Hvis du vil vide mere om roller og kompetencer som CS repræsentant, så kan du kontakte sekretariatchef Finn Bengtsen på tlf. 36 90 89 31 eller mail finn@cs.dk

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt