Afskedigelse

fredag 05.april 2019 | Afskedigelse | |

Alle afskedigelser sker ud fra en konkret og individuel vurdering. Opsigelse af ansættelsesforholdet begrundet i medarbejderens forhold kan kun ske, på baggrund af en saglig begrundelse. Opsigelse af ansættelsesforholdet bliver foretaget af FPT, JURA, i tæt samarbejde med tjenestestedet. Afskedigelseskompetencen for tjenestemænd er ved Forsvarsministeriet (FMN), hvor JURA udarbejder en indstilling om afsked til FMN. Alle samtaler skal dokumenteres skriftligt til brug for en eventuel sag senere hen.

Opsigelse af medarbejderen sker med det opsigelsesvarsel, der følger af medarbejderens ansættelseskontrakt. Ved væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet kan medarbejderen opsiges uden varsel.

Uansøgt afsked kan forekomme ved:

  • Sygefravær
  • Utilfredsstillende tjeneste
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Manglende sikkerhedsgodkendelse
  • Strafbare forhold – overtrædelse af decorumkravet
  • Ulovlig udeblivelse
  • Arbejdsvægring

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt