Afvikling af friheder efter 13. april 2020

mandag 20.april 2020 | COVID-9 | |

På statens område blev der indgået en aftale for perioden 27. marts 2020 til den 13. april 2020. Aftalen gav mulighed for, at offentligt ansatte, der er sendt hjem, kan afvikle op til 5 dages ferie eller andre friheder i perioden med dags varsel. Den kan du læse mere om her. 

Nu begynder den gradvise genåbning af Danmark, og flere medlemmer vender tilbage til deres arbejde. Der vil dog stadig være en del medlemmer, som fortsat må blive hjemme.

I forhold til afspadsering og afvikling af friheder ud over de op til 5 dage, der er aftalt på statens område, er udgangspunktet, at overenskomsten stadig gælder.

Der kan altså varsles yderligere afspadsering efter de sædvanlige regler. Fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordres de statslige arbejdsgivere dog til, at der tages hensyn til, at nogle kan have vanskeligt ved at arbejde på normal vis, for eksempel grundet børnepasning.

Det betyder, at den nærmeste leder/chef kan varsle ferie og andre friheder til afholdelse i perioden efter den 13. april 2020 og i overensstemmelse med de almindelige varsler.

Dette vurderes og besluttes af din nærmeste leder/chef, men det vil kun ske, hvis du har oparbejdet tilstrækkeligt med afspadsering eller ferie, som skal afvikles, og det vil ikke ske, hvis det medfører, at du får en negativ saldo på ferie eller anden frihed.

Se mere i FPS’ udsendte Q&A om ansættelsesretslige spørgsmål ifm. COVID-19. 

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt