Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

tirsdag 15.oktober 2019 | Arbejdsmiljø | |

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er din opgave at være med til at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø lokalt. Som AMR er du valgt af dine kolleger og din vigtigste opgave er at hjælpe dem med at løse små og store udfordringer i deres arbejdsmiljø.

Som AMR samarbejder du med arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen, den lokale arbejdsmiljøkoordinator, ledelsen og dine kollegaer.

Som med så meget andet, sikrer man bedst et godt arbejdsmiljø, hvis alle arbejder sammen. Sammenhold styrker og derfor lægger vi i CS også stor vægt på, at arbejdsmiljørepræsentanterne arbejder tæt sammen med tillidsrepræsentanterne.

Lovpligtigt samarbejde

I alle virksomheder, hvor ti eller flere ansatte udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Nøglepersonerne i en AMO er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse arbejdsmiljøproblemer, samt arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår.

Der gælder nogle grundlæggende krav til opbygningen af AMO, men inden for de rammer kan hver virksomhed frit fastsætte det nødvendige antal medlemmer og strukturen i AMO ud fra et nærhedsprincip. AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejde omkring arbejdsmiljø.

Der er pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed

Alle virksomheder med ansatte er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Derfor har arbejdsgiveren pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet.

Disse pligter følger en lang tradition for samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Det betyder, at arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte og andre ansvarlige sideløbende med deres pligt til at samarbejde skal opfylde deres sædvanlige opgaver med at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt