Arbejdspladsvurderinger (APV)

mandag 14.oktober 2019 | Arbejdsmiljø | |

Arbejdspladsvurderingen (APV) er en proces, hvor man systematisk vurderer medarbejdernes vilkår på en lang række punkter som for eksempel tilfredshed, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, sundheds- og sikkerhedsrisici. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV.

APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Det er altså mere end bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.

I arbejdsmiljølovgivningen er der nogle krav til APV’en, som virksomheden altid skal overholde:

  • APV’en skal være skriftlig.
  • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.
  • APV-processen består normalt af fem faser, som er beskrevet herunder. Den enkelte virksomhed må selv vælge de metoder og redskaber, som den vurderer, vil virke bedst.
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.
  • En APV kan fx være tilgængelig ved at hænge på væggen i kantinen eller ligge på intranettet. Det vigtigste er, at medarbejderne og ledelsen ved, hvor de kan finde den.

Når en virksomhed skal gennemføre en APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. I de virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde. AMO/medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget.

5 faser

Uanset, hvordan I griber APV-arbejdet an på din arbejdsplads, skal I gennemføre disse fem faser:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Læs mere

Du kan få meget mere viden om APV og hvordan du som AMR kan arbejde med APV her. 

Gå til Forsvarsministeriets Personalestyrelses side om APV 2019. 

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt