Arbejdstid for CS’ aftaleområde

tirsdag 02.april 2019 | Arbejdstid | |

Arbejdstid for CS’ aftaleområde

Arbejdstid for CS’ aftaleområde er reguleret i en række aftaler. De overordnede regler er beskrevet i Statens arbejdstidsaftale Idet denne aftale fungerer som en rammeaftale for hele statens område, har CS en række lokalaftaler med Forsvaret, som tager højde for de særlige kendetegn som arbejde i forsvaret har som arbejdsplads.

Arbejdstidsaftalen siger således ikke noget om arbejdstid under for eksempel øvelser, sejlads, særlig beredskabstjeneste eller tjeneste ved Siriuspatruljen, så her er der indgået lokalaftaler. Derudover er Aftalen om militærtillæggets dækningsgrad også en lokalaftale til arbejdstidsaftalen.

Planlægning af arbejdstiden
Ved planlægning af arbejdstiden spiller planlægningsperiode og opgørelsesperiode en stor rolle og perioderne betyder noget forskelligt. Planlægning af arbejdstid ligger inden for ledelsesretten. Det betyder, at hvis man ikke bliver enige om tjenestens placering, er det i sidste ende chefen der bestemmer.

Planlægning af arbejdstid skal altså altid ske i samarbejde med personellet, men det er chefen, der har ansvaret for planlægningen. Hvis medlemmerne ikke kender deres planlægning, kan du som TR altid bede din chef om at få en kopi af den. Det er vigtigt, at medlemmerne kender deres planlægning, dels fordi man skal kunne planlægge sit privatliv, og dels fordi planlægningen er afgørende, hvis man er syg eller skal afspadsere merarbejde. Medlemmerne har f.eks. krav på den arbejdstid, der er planlagt under sygdom.

Grundlaget for din planlægning er en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit, og chefen må ikke planlægge på merarbejde. I gennemsnit betyder i denne forbindelse, at man gerne må planlægge mere arbejdstid end de aftalte 37 timer i nogle uger, der skal bare være tilsvarende mindre arbejdstid i andre uger.

Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn skal danne grundlag for arbejdstidens tilrettelæggelse. Der kan dog på særlige områder være indgået aftaler om undtagelser herfra, fx egentlig militærtjeneste.

Kontinuerlig tjeneste er en arbejdsform som anvendes i Forsvaret, fordi der på udvalgte steder, er krav om tilstedeværelse af personel i døgnets 24 timer. Tjenesten udføres af ansatte, der hver dækker funktionen i et begrænset tidsrum af døgnet og derefter forlader tjenestestedet. Kontinuerlig tjeneste skal også planlægges under hensyn til arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser og arbejdstidscirkulærets anvisninger.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt