Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste oprettes

fredag 29.marts 2019 | Nyheder | |

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste oprettes fra den 1. januar 2020. Den kommer til at omfatte cirka 1700 medarbejdere.

Med i den nye tjeneste er Forsvarets Hovedværksteder, de to vedligeholdselementer i Søværnet, OPLOG fra henholdsvis Korsør og Frederikshavn, Helikoptervedligehold, og Jordudstyrsvedligehold fra Helicopter Wing og Transport Wing, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hæren og dele af Air Force Training Center.

Med oprettelsen af den nye tjeneste, har forsvaret taget udgangspunkt i krav og ønsker fra både den omfattende budgetanalyse i 2017 og det nye forsvarsforlig 2018-2023. Man forventer at den nye struktur vil betyde en bedre balance mellem værkstedsproduktion og vedligeholdelsesbehov. Desuden håber man, at det vil gavne de operative behov omfattende både beredskab, indsættelser og uddannelse.

I forbindelse med oprettelsen af den nye tjeneste lægger Forsvaret vægt på, at nuværende stillinger bibeholdes og medarbejderne overføres fra deres gamle enhed 1:1. Tilknytningen til både de respektive værn og tjenesteder fastholdes, og der vil kun blive tale om et minimum af flytninger. Primært stabsfolk og chefer.

CS har tidligere udtrykt bekymring overfor oprettelsen af en ny vedligeholdelsestjeneste.

– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her ikke sket på vores initiativ. Men nu er beslutningen taget, og så må vi se på, hvad vi kan gøre for at få det til at fungere, siger han.

Det, som CS’ formand hæfter sig særligt ved, er bestemmelsen om, at nuværende stillinger bibeholdes og medarbejderne overføres fra deres gamle enhed 1:1.

– Ved overførsel 1:1 forstår vi, at man bliver flyttet fra én stilling til en anden stilling, der er magen til. Det vil efter vores opfattelse sige, at man stadig skal have den samme type af opgaver og samme løn og tillæg. Det samme er efter vores opfattelse gældende, hvis man skal omskoles. Så må udgangspunktet være en overførsel 1:1, og en eventuel ændring i stillingens niveau må gøre i forbindelse med en nyansættelse, siger Jesper K. Hansen.

For at få så god en overgang som muligt vil der blive nedsat en projektgruppe til at tage sig af implementeringen, og en nærmere detaljeret tidsplan vil blive udarbejdet. Forsvaret lover også, at såvel medarbejdere som samarbejdsudvalg vil blive inddraget og holdt orienteret i hele forløbet. Den nye Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste skal være fuldt etableret til start 1.januar 2020.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt