Coronavirus giver mulighed for fravigelse af 11-timers reglen

onsdag 18.marts 2020 | Nyheder | |

Arbejdstilsynet skriver, at COVID-19 pandemien giver mulighed for at fravige hviletidsreglerne. Arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som tages i brug.

Det betyder, at virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 – for eksempel hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab – kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Det kan også gælde for eksempelvis dagligvarelagre, som kommer under pres med levering af fødevarer til butikkerne.

Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder frem til den 27. marts 2020.

I skrivende stund ved vi ikke, hvilken konkret indflydelse det får i forsvaret, men vi må forvente, at der kan være steder, hvor beredskabet falder under Force Majeure-bestemmelsen.

Det er op til den enkelte myndighed at vurdere, hvornår muligheden konkret skal anvendes – den kan således ikke anvendes uden konkret begrundelse. Det skal desuden dokumenteres, i hvilke situationer og for hvem reglerne om hvileperiode og fridøgn er fraveget, så det efterfølgende kan dokumenteres, hvornår, hvorfor og hvem, der har været omfattet.

Ovenstående medfører ingen ændringer til honoreringen af arbejdsindsatsen, idet der fortsat henvises til gældende overenskomster. Der kan dog opstå situationer, hvor der kan være tvivl, forklarer CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

– Da vi i forsvaret har særlige aftaler, kan der være forskellige fortolkninger af disse. Derfor kan der også – under denne helt særlige situation – opstå uenigheder i fortolkningerne. Men vi løser opgaverne, og så må vi efterfølgende følge op på eventuelle uoverensstemmelser, siger han.

Det skal understreges, at arbejdet – også i denne force majeure-situation – skal tilrettelægges, så de ansatte fortsat kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

Hvis der opstår spørgsmål i den forbindelse, er I altid velkommen til at kontakte sekretariatet i CS. Da sekretariatsmedarbejderne arbejder hjemmefra, henviser vi til, at I skriver til vores hovedmail: cs@cs.dk.

Husk, at du kan finde Q&A og anden nyttig information om din ansættelse under COVID-19 på cs.dk/covid-19-coronavirus. Siden bliver løbende opdateret med ny information.

I kan læse mere om bestemmelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt