CS anbefaler at sende medarbejdere på hotel indtil Forsvarets indkvarteringen er bragt i orden

mandag 05.oktober 2020 | Nyheder | Jane Munk |

Hvornår er en indkvartering passende? Og hvad ligger der egentligt i begrebet hotellignende standard? Det spørgsmål har CS forsøgt at få afklaret, og nu bringes sagen videre til vores centralorganisation CO10.

CS har oplevet en væsentlig forskydning af kvaliteten, når forsvaret selv vælger at indkvartere deres medarbejdere. Rengøring, service og almindeligt vedligehold halter flere steder, og CS modtager efterhånden så mange henvendelser, at vi ikke længere anser indkvarteringen som passende.

På baggrund af de mange henvendelser, anbefaler CS formand nu, at forsvaret indkvarterer ansatte op tjenesterejse på hoteller ude i byen, indtil forsvarets indkvartering er bragt i orden. Præcis som man gør stort set alle andre steder på statens område.

– Forsvaret bliver nødt til at erkende, at det der leveres, ikke er godt nok. Så må man indlogere medarbejderne på hotel i stedet, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

– Vi kan ikke stå inde for den standard, der leveres pt., og jeg mener ikke, forsvaret kan være det bekendt overfor sine medarbejdere. Så jeg ser ikke andre muligheder, end at man må tage hoteller i brug ude i byen, indtil forholdene på forsvarets indkvarteringssteder er bragt i orden, siger han.

Tre muligheder for indkvartering

Når du som ansat ved forsvaret og andre statslige organisationer er på tjenesterejse, er der nogle regler for din indkvartering. Helt grundlæggende har du tre forskellige muligheder: Du kan få refunderet dine udgifter til hotelværelse eller lignende mod dokumentation, eller du kan få et såkaldt udokumenteret nattillæg. Det bliver typisk brugt, hvis du har mulighed for at overnatte privat for eksempel hos familie eller bekendte i området. Tillægget er beregnet til, at du som logerende kan sige ”tak for ulejligheden”.

Den tredje mulighed er den, der bliver brugt oftest i forsvaret, og som er det, hele denne artikel handler om: At forsvaret selv sørger for indkvarteringen. Hvis forsvaret selv sørger for din indkvartering, skal indkvarteringen være passende ifølge tjenesterejseaftalen. Bemærk ordet ”passende”. Det er omdrejningspunktet i denne sag.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) har fortolket tjenesterejseaftalen i deres Personaleadministrative Vejledning, og her står følgende:

”Ved passende indkvartering forstås værelse af hotellignende standard med toilet og bad i umiddelbar nærhed og sædvanligvis med mulighed for forplejning i form af morgenmad.”

 Et spørgsmål om definitioner

Begrebet hotellignende standard er dog svært at definere. De fleste, der har boet på hotel, enten i Danmark og i udlandet, kan sikkert skrive under på, at hotellers standard kan være svingende alt efter, hvor mange stjerner, der står efter navnet. Der er trods alt forskel på Cabinn og d’Angleterre.

Derfor har CS tidligere henvendt sig til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) med henblik på at få talt om begrebet ”hotellignende standard”, når forsvaret selv vælger at indlogere medarbejdere på forsvarets egne faciliteter. Fra FPS’ side mener man dog ikke, at der er anledning til at fortolke tjenesterejseaftalen anderledes eller mere snævert, end det er tilfældet nu.

FPS lægger vægt på begrebet hotellignende standard – og altså ikke nødvendigvis hotelstandard. Men selv hvis det modsatte skulle være tilfældet, er der som tidligere beskrevet stor forskel på hotelstandarder.

Det er altså et spørgsmål om definitioner, men spørgsmålet om, hvorvidt forsvarets indkvartering lever op til tjenesterejseaftalen om passende indkvartering, er stadig ikke endeligt besvaret.

Indkvarteringen er ikke længere passende

Baseret på de henvendelser, som CS får fra de medlemmer, der fra tid til anden er indkvarteret på forsvarets tjenestesteder, tvivler CS dog på, om visse af forsvarets indkvarteringssteder lever op til kravet om passende indkvartering. CS er også i tvivl om det lever op til fortolkningen om, at passende indkvartering svarer til hotellignende standard. Selv hvis der tales om den helt lave ende af skalaen for hotelstandarder.

Derudover kan man også sætte spørgsmålstegn ved, om tjenesterejseaftalen, som blev indgået i år 2000, er fulgt med de behov, som medarbejdere har i forhold til indkvartering i 2020. For eksempel adgang til Wi-Fi, som næppe var afgørende for 20 år siden, men som nu er en forventet del af ”pakken”, når man overnatter udenfor forsvaret.

Da FPS ikke har ønsket at drøfte begrebet ”hotellignende standard” yderligere med CS, har vi kontaktet vores centralorganisation, CO10, med henblik på videre behandling af sagen.

CO10 er en del af Centralforeningernes Fællesudvalg (CFU), og det er dem, der laver aftaler med MEDST. Det er derfor også CO10, der skal tage drøftelsen om. Hvorvidt forsvarets indkvartering lever op til tjenesterejseaftalen og til MEDST Personaleadministrative Vejledning om hotellignende standard.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt