CS er dataansvarlig for dig som tillidsrepræsentant

mandag 27.januar 2020 | TR-håndbog | |

Tillidsrepræsentanten betragtes som en lokal repræsentant for CS på arbejdspladsen. CS har, i forbindelse med at du er blevet valgt som tillidsrepræsentant, delegeret en række beføjelser til dig, herunder bl.a. retten til at forhandle løn på vegne af CS.

I dit arbejde som tillidsrepræsentant er du CS´s repræsentant på den lokale arbejdsplads. Det betyder, at CS er dataansvarlig for din overholdelse af datareglerne (GPDR-forordningen og databeskyttelsesloven).

Det betyder også, at CS kan give dig bindende instrukser i forhold til din håndtering af persondata og at du er forpligtet til at leve op til reglerne i vejledningen. Det er kun i din funktion som tillidsrepræsentant, at du er omfattet af CS’ dataansvar og instruktionsbeføjelser.

Det betyder, at du, for at beskytte dig selv, skal holde dig inden for de opgaver, der er omfattet af dit hverv som tillidsrepræsentant. Og at det kun er inden for udøvelsen af TR-opgaven, at du er beskytte af, at det er CS, der er dataansvarlig.

Du kan læse mere om TR-hvervet i TR-Håndbogen under “Tillidsrepræsentant”.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt