CS formand: Kom så ind i kampen

fredag 27.december 2019 | Nyheder | |

-når forsvarets chefer også råber op, er det et vink med en vognstang, og så må der handles

Politikerne skal ikke læne sig for godt tilbage i juleferiens lyksaligheder, for lige om et splitsekund springer vi ind i 2020, og her møder vi de barske realiteter. Det danske forsvar står over for en af sine allerstørste udfordringer i nyere tid, og her er det hverken mangel på opgaver eller materiel, det drejer sig om.

Det er manglen på soldater.

I dagens udgave af Jyske Vestkysten banker oberst Torben Dixen Møller, chef for Danske Artilleriregiment i Oksbøl problematikken fast med syvtommersøm; han mangler soldater i sit regiment. Oberstens udmelding er bare den seneste af mange tilsvarende, som jeg også hører fra mine medlemmer i hele forsvaret uanset værn og funktioner, og det er en tendens, der breder sig som en steppebrand.

-Vi har sagt det mange gange, og når nu også forsvarets chefer råber op, må politikerne tage os alvorligt og komme ind i kampen. Det her er et vink med en vognstang, fastslår formand for CS, Jesper K. Hansen, og han fortsætter;

-Manglen på personel er alarmerende! Obersten har jo ret, når han påpeger, at de ansatte kan forlade forsvaret lige så hurtigt, som de kommer ind. Der er jo intet, intet der holder på dem. Forsvaret og folketingets politikere har igennem årene ved diverse budgetanalyser fjernet mange af de incitamenter, der rent faktisk kunne gøre, at de ansatte ville blive ’lidt længere’. F.eks. har man fjernet civiluddannelsesordningen (CU), der handlede om at give den enkelte ansatte, der efter kontraktforløbet forlod forsvaret muligheden for at uddanne sig til en civil karriere. Det er efter min vurdering noget af det dummeste, man nogensinde har gjort!

Bonus ønskes

CS-formanden påpeger, at den almindelige samfundsudvikling selvfølgelig også er årsag til ændrede vilkår for forsvaret, når det gælder muligheden for at fastholde og rekruttere medarbejdere gennem længere tid. Lønforhold er naturligvis også et issue, og her kan forsvaret nok ikke konkurrere i forhold til det øvrige arbejdsmarked. Men det er et klart problem, og et issue, der ikke må negligeres.

– I forsvaret arbejder vi på løsningsmodeller, men det går meget langsomt, da det er her og nu, der er behov for tiltag. Især ser jeg først og fremmest gerne, som også obersten foreslår, at vi går ind og evaluerer vores kontraktformer. Jeg vil dog ikke lægge mig fast på en bestemt længde på kontrakterne, men gøre det helt klart, at der skal være en eller anden form for bonusordning tilknyttet nye kontrakter af kortere varighed, hvis det er der, vi lander. Om bonussen er i form af penge, uddannelse eller begge dele, det er for så vidt lige gyldigt, men noget må der til. Det vil skabe et godt incitament til at blive i forsvaret indtil en evt. bonus kan udbetales. Og i CS er vi parate til at finde løsninger, der kan gavne hele forsvaret, understreger Jesper K. Hansen.

Det kræver dog også en politisk stillingtagen til en evt. bonusordning, da det var Folketingets politikere, der i sin tid afskaffede netop CU under påskud af, at det hørte 70erne til.

I det nye år tager konsulenter fra CS bl.a. på besøg i Tyskland, for at se nærmere på, hvordan de her skaber incitamenter til, at de unge vælger Forsvaret og bliver længere tid i tjenesten. CS har også fokus på Norge, hvor man, efter vores viden, også har bonusordninger tilknyttet deres korttidskontrakter.

-De fleste ansatte skal ikke nødvendigvis blive i forsvaret hele livet, og derfor er det også vigtigt, at forsvaret giver noget tilbage igen, når nogle vælger at bruge de unge år som soldat. Som det er blevet nu, er det meget lidt af den militære uddannelse, der kan meriteres over og bruges til en civil karriere eller uddannelse. F.eks. er den nye sergentuddannelse i hæren næsten støvsuget for civilt brugbare kompetencer, og de tidligere videreuddannelsestrin er nu afløst af ”on the job training”, som ikke giver mange kompetencer, der kan bruges i en fremtid udenfor forsvaret, tilføjer Jesper K. Hansen, og han fortsætter;

-Det er også vigtigt at sige, at den militære kerneopgave er den vigtigste, da de opgaver forsvaret har kræver dygtige og veltrænede soldater. Derfor har forsvaret fokus på kerneopgaven og med god grund, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke også kan bidrage til, at den enkelte blive mere attraktiv på det øvrige arbejdsmarked igennem arbejdet i forsvaret. Der er to muligheder, som jeg ser det. Enten vælger forsvaret massivt at fokusere på at meritere egne uddannelser til noget, der kan oversættes til uddannelser på det øvrige arbejdsmarked eller også vælger man at lave bonusordninger, hvor den enkelte selv kan disponere sit arbejdsliv efter forsvaret. Den første mulighed skal ikke udelukkes, men vil kræve lang tid at implementere, så en kombination af begge muligheder bør igangsættes. Og på både kort og lang sigt vil bonusordningen virke godt og skabe incitament til, at de ansatte bliver lidt længere tid i forsvaret.

Kender deres værd

Kort før jul var formanden på tur rundt til en række af CS-afdelinger fordelt over hele landet, og her kunne tillidsrepræsentanterne med enkelte undtagelser alle melde om mangel på kollegaer, og at rigtig mange overvejer eller allerede er i færd med at forlade forsvaret.

-Jeg har råbt mig hæs, for at få politikerne til at forstå, at det her ikke kun er uholdbart, det er en direkte katastrofe, vi styrer imod, hvis ikke de reagerer nu. Det er en udvikling, der har taget en fart, som ikke engang jeg selv troede mulig, og den eneste løsning er at gøre op med snæversyn og gamle tankegange;

Medarbejdere kender deres værd, og så må politikerne give forsvaret de løsningsmuligheder, der skal til for at honorere medarbejdernes krav, slutter Jesper K. Hansen.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt