CS mener: Ledelsens engangsvederlag er ude af proportioner

torsdag 17.januar 2019 | Nyheder | |

Netmediet OLFI har igennem længere tid afdækket forhold inden for Forsvaret, som i skrivende stund undersøges. CS er stadig af den holdning, at vi ikke vil kommentere på verserende personsager, men den seneste afdækning af, hvordan man har anvendt engangsvederlag internt i ledelsesgruppen vækker harme hos CS formand Jesper K. Hansen i en grad, hvor det er nødvendigt at kommentere på den måde, der bruges lønmidler på i Forsvaret.

Ifølge netmediet OLFI har en enkelt ledende medarbejder modtaget i alt 210.000 kroner i engangsvederlag over en periode på knap to år, mens en kollega kunne modtage i alt 130.000 i engangsvederlag fordelt over en periode på halvandet år – her er det værd at nævne, at 70.000 kr. af vederlaget i dette tilfælde blev tildelt efter blot et halvt år i stillingen.

Det er netop de høje engangsvederlag, samt det tempo, de er tildelt i, der vækker indignation hos CS’ formand.

– Jeg vil ikke blande mig i den enkelte medarbejders kvalifikationer, men forholder mig udelukkende til engangsvederlagene, og alene beløbets størrelse vækker harme både hos mig og hos vores medlemmer. 210.000 kroner svarer rundt regnet til otte måneders løn for et gennemsnitligt CS medlem, siger han.

Sagen med den ledende medarbejder gøres kun mere paradoksal af, at det ofte er yderst vanskeligt for medlemmerne i CS at forhandle sig til tillæg.

– Vi ser gang på gang, at der bliver givet de her høje tillæg i ledelsen, og ofte, hvert eneste år, mens vores medlemmer skal slås for hvert evigt eneste tillæg. Det virker ude af proportioner, når en af mine tillidsrepræsentanter for eksempel skal kæmpe en lang og sej kamp for at forhandle et engangsvederlag på 10.000 kroner til et medlem, som har tilbragt flere måneder i Baltikum, deltaget i øvelser, udført sit arbejde i garnisonen og samtidigt forsøgt at uddanne sig, med argumentation om, at ”der ingen penge er”, siger Jesper K. Hansen.

– Der er vist penge nok, men de bliver tilsyneladende brugt meget ensidigt. Vi bliver derfor nødt til at have en dialog om, hvordan pengene anvendes bedst muligt i relation til kerneopgaven. Det omtalte eksempel er blot endnu et bevis for nødvendigheden i at oprette lønudvalg, hvor der er en chefkompetence til at forhandle løn og tillæg. Lønudvalg er netop stedet, hvor ledelse og medarbejdere kan aftale kriterier og procedure for, hvordan tillæg og engangsvederlag skal gives. Det gælder så efterfølgende for både den enkelte medarbejder og ledelsen. Der er simpelthen nødt til at være mere åbenhed og gennemsigtighed omkring løn og tillæg, herunder størrelse af disse, slutter han.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt