CS og FPS enige om konstabellønninger

fredag 15.marts 2019 | Nyheder | |

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det aftalt, at alle konstabler indenfor CS aftaleområde skulle stige i løn, når de opnåede fire års anciennitet i stillingen. Denne lønstigning skulle erstatte den lønstigning, som konstablerne tidligere havde fået, når de fyldte 35.

Da resultatet skulle udmøntes var det imidlertid Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) opfattelse, at lønstigningen efter fire års anciennitet alene skulle gælde ansatte på langtidskontrakt. Den konkrete aftaletekst fra OK18 lyder:

”For konstabler ansat før 1. april 2015 ændres basisløngruppe 1, så konstabler oprykkes til sats 2 efter 4 års anciennitet som konstabel. For korporaler vil der fremover kun være én lønsats, som udgør kr. 242.210 i marts 2012-niveau.”

CS og Centralorganisationen af 2010 (CO10) holdt fast i, at lønstigningen skulle gælde for alle, uanset om de var på kort- eller langtidskontrakt. Det gjorde vi blandt andet med den begrundelse, at det ikke var fremført under forhandlingerne eller fremgår af dokumenter fra forhandlingerne, at aftalen kun gælder for langtidsansatte konstabler og korporaler.

Der skulle lidt forhandling til, men vi er nu blevet enige med FPS om, hvordan overenskomstresultatet skal tolkes. FPS har anerkendt, at lønstigningen skal gælde for alle, og det betyder, at den aftalte lønstigning snarest muligt vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2018.

– Jeg er glad for, at vi er nået frem til en løsning. Og jeg er glad for, at vi har undgået at tage en aftale, som vi begge har skrevet under på ved overenskomstforhandlingen, gennem det fagretslige system, siger CS formand Jesper K. Hansen.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt