CS støtter HKKF i søgsmål

onsdag 12.juni 2019 | Nyheder | Jane Munk, journalist | Forsvarsgalleriet

Hvilke regler gælder, når man er i skydelejr? Det spørgsmål har Forsvaret og HKKF været uenige om længe, og nu har man valgt at stævne Forsvaret for at få svar.

Sagen handler om brugen af egentlig militærtjeneste. Forsvaret fastholder, at hele skydelejren er egentlig militærtjeneste, og at man derfor ikke behøver overholde bestemmelserne om hviletid. HKKF fastholder, med støtte fra CS og HOD, at egentlig militær tjeneste kun dækker aktiviteter med operativt indhold – skydning og sanitetsvagter. Det vil sige, at det er arbejdsmiljøloven – og dermed også reglerne om hviletid, der gælder, når soldaterne sidder i vagten, løser transportopgaver, har fri eller sover.

HOD og CS støtter HKKF i søgsmålet, og organisationerne løfter solidarisk udgifterne, fordi det er en principiel sag. Det er HKKF, som har rejst og kører sagen, men da arbejdsmiljøloven som bekendt gælder for alle uanset rang, er det helt naturligt, at organisationerne er gået sammen.

Hvad siger reglerne?

Arbejdsmiljøloven er grundlaget for alt arbejde i Forsvaret, men der er situationer, hvor dele af arbejdsmiljølovgivningen kan fraviges. Dette gør sig gældende ved egentlig militærtjeneste.

Når der er tale om egentlig militærtjeneste, er der mulighed for at dispensere fra en række regler, som under normalt arbejde skal overholdes. Det betyder eksempelvis, at hviletidsbestemmelserne på en øvelse kan fraviges, hvis der er en god grund til det. Det kan være, hvis man skal træne til en bestemt operativ opgave. Almindeligt dagligt arbejde, eksempelvis vagttjeneste, kan ikke henregnes til egentlig militærtjeneste, men skal tilrettelægges efter samme regler som almindeligt arbejde.

Egentlig militærtjeneste omfatter arbejde, der:

  1. udføres af det militære personels landsbasserede enheder, herunder værnepligtige, uanset på hvilken måde de måtte være tilknyttet Forsvaret, samt medlemmer af Hjemmeværnet.
  2. udføres i den del af Forsvarets operative virksomhed, herunder militær uddannelses- og øvelsesvirksomhed, der foregår med henblik på løsning af de beredskabsmæssige, antiterrormæssige, fredsskabende, fredsbevarende samt krigsmæssige opgaver, der påhviler dem, og
  3. som er planlagt i et øvelses- eller uddannelsesdirektiv eller tilsvarende direktiv med betegnelse, omfang, placering og tidsramme mv. for aktiviteten.

De tre punkter skal læses i sammenhæng, og alle tre skal være opfyldt for, at arbejdet kan gennemføres som egentlig militærtjeneste.

Tilbage til oversigt