CS til kamp mod tidsstyringssystemet: : Tålmodigheden er for længst brugt op

fredag 17.januar 2020 | Nyheder | Jane Munk |

Forsvarets nye tidsstyringssystem, der blev taget i brug i oktober 2019, møder stor kritik blandt en stor del af forsvarets ansatte – herunder også mange af CS’ medlemmer. CS hører om eksempler på manglende udbetaling af vagt- og øvelsestillæg, tilkaldevagttillæg og nat- og weekendbetaling samt manglende udbetaling af merarbejde fra 3. kvartal.

Derudover er tilbagemeldingen fra vores medlemmer, at der er store problemer med at registrere arbejdstid – særlig for medarbejdere, der går kontinuerlig tjeneste. Således er der medlemmer, der ikke har haft overblik over deres timer siden oktober 2019.

– Det her er under al kritik og det har stået på alt for længe. Nu må det stoppe, og FPS må få systemet til at virke. De er nødt til at gøre noget nu, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

– Det er fuldstændig utilstedeligt, at man som medarbejder ikke kan regne med sin løn eller har overblik over sine timer. Man skal kunne regne med, at man får den rigtige løn. Man kan tilgive en enkelt fejl, men når der er så mange fejl, som der er her, er vi på vej i en helt gal retning. Og det nytter ikke noget at sende et brev rundt til medarbejderne om, at de skal selv skal sørge for at opgøre deres arbejdstid tre måneder tilbage, siger han.

Det nye system har efter CS’ opfattelse medført, at optjeningen af arbejdstidsbestemte ydelser ikke opgøres korrekt, hvilket i vores optik kan være et brud på organisationsaftalen.  Derfor har CS sammen med vores centralorganisation CO10 taget kontakt til FPS og bedt om en skriftlig garanti for, at alle variable ydelser med hjemmel i Organisationsaftalen kan opgøres og udbetales korrekt og indenfor de fastsatte frister.

Kan det ikke bringes i orden hurtigst muligt, vil CS og CO10 tage yderligere fagretslige skridt.

– Vi har holdt flere møder, og henvendt os til FPS flere gange uden resultat. Systemet har været i brug i tre måneder nu, og der er stadig ikke rettet op på de mange fejl. Tålmodigheden er for længst brugt op, og den manglende forståelse fra styrelsen gør, at vi må rette en henvendelse direkte til Forsvarsministeren, fordi hvis der ikke kan findes en løsning i styrelsen, er der andre, der må tage over. Det agter jeg at gøre hurtigst muligt.

– Vi er i dialog med FPS, men dialog og gode hensigter dur ikke længere. Nu skal medarbejderne se nogle resultater. Der skal styr på tingene, og i yderste konsekvens må man jo skrotte systemet og gå tilbage til noget, der virker, siger CS formand.

Samtidig med dette har centralorganisationen Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) på deres forsvarsorganisationers vegne sendt et brev til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvori de gør opmærksom på et muligt brud på den Statslige Arbejdstidsaftale.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt