Danske farvande overvåges fra Bangsbos dybder

tirsdag 02.juli 2019 | Nyheder | |

Måske er det ikke Danmarks smukkeste udsigt, men den er i hvert fald med i opløbet og helt klart i top ti. Udsigten fra Bangsbo-fortet er unik og du kan se ud over hele Frederikshavn by, Kattegat og helt til Hirsholmene og Læsø. Bag dig er bakkerne og skoven og her, midt i den betagende natur omgivet af antenner, radarer og kanoner -jo, de er her endnu fra krigens tid, ligger en militær arbejdsplads.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men den røde murstensbygning, der ligner et lidt forvokset parcelhus på afstand, er sammen med netop kanonerne og ikke mindst den lukkede gitterport og afspærringen rundt om hele matriklen det eneste synlige bevis på, at her holder forsvaret til.

Marinespecialist Ole Nielsen tager imod ved porten.

-Ja, det er et helt specielt sted, og jeg nyder udsigten hver eneste dag jeg går på arbejde, indrømmer han.

Derfor er kontrasten måske også lidt større, når man forlader udsigten for at gå ind i bygningen og derfra ned af mange trapper for at nå det egentlige mål for besøget. Arbejdspladsen MOC, Maritimt Overvågnings Center, engang kendt under navnet KGM – Kattegat Marinedistrikt. Dengang hele landet var opdelt i distrikter, der derudover også talte Sundets -, Bornholms -, Langelands -, og Storebælts Marinedistrikter.

I dag udføres den maritime billedopbygning i de danske farvande af MOC under ledelse af Nationalt Maritimt Operations Center (N-MOC) der ligger i Karup. Sidstnævnte er nok bedst kendt som det tidligere Søværnets Operative Kommando, hvor alle sejlere og strandelskere kendte forkortelsen SOK, når man skulle have hjælp eller støtte til søs.

-I MOC tager vi os af den maritime billedopbygning i de indre danske farvande. Derudover støtter vi N-MOC med at overvåge den maritime situation og hævde dansk suverænitet. Skibene rapporterer mere eller mindre automatisk når de sejler i de danske farvande og ved hjælp af blandt andet Kystudkigsstationer og Søværnets indsatsfartøjer verificeres alle skibe, der passerer gennem dansk farvand. Opstår der særlige hændelser med skibene, såsom læk af olie, grundstødninger, sammenstød eller tilsvarende, så rapporteres hændelserne til N-MOC, der tager affære og sætter assistance i gang, forklarer Ole.

Tæt trafik

De danske farvande er rigt trafikeret, og i operationsrummet på MOC kan man med et enkelt klik på computeren tjekke alle detaljerne på det enkelte skib, også hvis lidt ’mistænkelige fartøjer’ passerer forbi. Det kan være et fiskerfartøj med lidt for mange ’antenner’. Intet undslipper opmærksomheden på MOC.

-Vi sidder med det rå radarbillede, og betjener både radarer og radioer, fortæller Ole videre.

MOC er en travl arbejdsplads, hvor medarbejderne kommer med meget forskellige baggrunde. Der er enkelte civilt ansatte (HK), men flest militært ansatte og tendensen er at fremover skal alle være militært ansatte. Der rekrutteres fra hele landet og nogen rekrutteres fra andre tjenestesteder i forsvaret. Kommer man fra Søværnet med en baggrund som KI eller KU (Kampinformation/Kommunikation) får den nyansatte efterfølgende en række målrettede kurser, så de får nødvendige kompetence til at kunne udføre tjenesten.

-Noget af det vi kan tilbyde ud over en alsidig og god arbejdsplads, er stabilitet og en fast vagtplan. Det er jo næsten luksus i dagens forsvar, smiler Ole Nielsen.

Medarbejderne kender deres vagtplan tre måneder i forvejen, og det handler meget om god planlægning, understreger Ole. I Frederikshavn har MOC cirka et halvt hundrede medarbejdere, hvor langt størsteparten er under CS-overenskomst (aftale med fagorganisationen og FPS om løn & arbejdsvilkår).

Desuden er der fem udkigsstationer med 28 civilt ansatte underlagt MOC i Frederikshavn. Stationerne er placeret på Hammerodde, Drogden fyr, Røsnæs, Kegnæs og Skagen.  Herfra kommer verificeringen og meget detaljerede oplysninger om skibene til MOC. Faktisk kan folk på udkigsstationerne tage deres kikkert og se skibsnavnene på de enkelte forbipasserende skibe.

Gennem årenes forandringer i forsvaret, og ikke mindst de seneste forsvarsforligs skiftende omstruktureringer, har også MOC været i spil for en lukning. De ’gamle’ marinedistrikter er lukket, og kun MOC i Frederikshavner tilbage. For et par år siden var det ellers lige ved at lukke, men så tog en delegation af de civile medarbejdere en tur til hovedstaden og fik foretræde for forsvarsudvalget, og sammen med en meget aktiv kommune (Frederikshavn) og lokale landspolitikere lykkedes det at bevare MOC i det nordjyske.

Med den teknik man i dag har til rådighed, kunne MOC i princippet ligge hvor som helst i Danmark, eksempelvis som så meget andet i Karup, men det er måske strategisk heller ikke så klogt at lægge alle æg i samme rede.

-Karup kan bare komme her, siger Ole friskt og tilføjer hurtigt;

-Du kan ikke bare flytte ekspertise. Det tager år at uddanne de rigtige medarbejdere, og de flytter altså ikke nødvendigvis med bare fordi arbejdspladsen flytter.

Tre er flyttet med fra Bornholm

Som et helt konkret bevis for dette er Bornholm. Da BM lukkede for nogle år siden valgte under en tredjedel af medarbejderne at flytte med til Nordjylland eller Karup og i dag er der faktisk kun tre bornholmere, der arbejder og bor i det nordjyske. En af dem er Erik, der stadig med sin karakteristiske dialekt skaber erindring om en ikke så fjern fortid.

At tre valgte at flytte med fra Bornholm er også noget chefen for MOC, Orlogskaptajn Heinrich Evers påskønner.

-Vi har ikke svært ved at hverve, vi har faktisk fået et pænt antal ansøgere til vores seneste opslag, men det skal også være de rigtige folk, og medarbejderne fra Bornholm vidste jo, hvad det drejer sig om, forklarer Heinrich Evers.

Selv ser han gerne ansøgere med en bred erfaring fra forsvaret, så betyder det mindre hvilket værn, de kommer fra.

-Det er fint, hvis de så kommer her og er nogle år før de så vil videre til et andet job i forsvaret. Er de her nogle år giver det en god stabilitet, og de kan give erfaringer videre til de nye, påpeger chefen.

En af de senest ansatte er Ole selv. Men han er ikke ny i branchen. Han har en lang karriere i forsvaret bag sig inden han sidste år gik på pension fra forsvaret.

Erfaring søges

Som 60-årig følte han sig dog alt for ung til at gå på egentlig pension, og lysten til det gamle arbejde trak svært, så da stillingen blev opslået, valgte han at lægge billet ind.

-Jeg fik jobbet. Tilbage på fuld tid i en kriterieforlængelse foreløbig for to år. Men går det godt, kan det da godt være, at jeg fortsætter. Det må tiden vise. Foreløbig går det godt, og jeg er glad for mit arbejde, indrømmer Ole Nielsen.

Ellers skal man nok være gjort af et specielt stof for at være i MOC. Arbejdet foregår jo det meste af tiden 10-12 meter under jorden med 12 timers vagter. Her ser man ikke dagens -eller nattens lys før man igen kommer op til overfladen, og det er ikke alle, der kan trives med det. Men kan man, får man et spændende arbejde, hvor der også er plads til teknisk nørderi. For en stor del af arbejdet indebærer kig på store skærme, detaljerede søgninger og radiokontakt. Hele døgnet rundt er MOC bemandet. Som en del af den nationale overvågning, var det også logisk at MOC er kommet ind under søværnets nye 3. Eskadre.

-Det giver god mening at alle de nationale kapaciteter er samlet i 3. Eskadre. Herunder de maritime indsatsenheder af DIANA-klassen, som vi har et nært samarbejde med, siger Heinrich Evers.

Ændringerne af MOC’s tilhørsforhold har dog fagligt betydet, at der nu også her skal ses en ny CS afdeling. Et udvalg i CS Hovedbestyrelse er i fuld gang med at kigge på hvilke muligheder der er, og hvordan den nye CS struktur skal strikkes sammen, og det sker selvfølgelig i tæt samarbejde med de enkelte afdelinger, TR og medlemmer. Kontaktperson i Nord er næstformand i CS Søværnet, Finn Bæk Karlsson.

 

 

 

Fakta:

MOC hører under 3. Eskadre og er en del af Søværnets Overvågningsenhed.

MOC blev oprettet i 2016 da Maritimt Overvågnings Center Nord og Maritimt Overvågnings Center Syd blev lagt sammen.

 

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt