Databrud

mandag 27.januar 2020 | TR-håndbog | |

Det følger af datareglerne, at hvis der sker et databrud, skal den dataansvarlige vurdere, om der er pligt til at anmelde hændelsen til Datatilsynet. Anmeldelse skal ske inden for 72 timer efter hændelsen er konstateret.

Eksempler:

  • Forkert behandling af persondata, f.eks. videresendelse af oplysninger til en forkert modtager
  • Mistet hardware, f.eks. USB-nøgle, telefon, bærbar pc eller tablet der indeholder persondata
  • Hacking, f.eks. angreb udefra med risiko for tyveri af persondata

Hvis du bliver opmærksom på, at de oplysninger, du behandler som tillidsrepræsentant, kan være udsat for et af ovenstående eksempler, skal du straks tage kontakt til CS. Det er derefter CS’ opgave at vurdere, om der skal foretages anmeldelse til Datatilsynet. Du skal som tillidsrepræsentant bidrage med oplysninger om hændelsesforløbet, så CS får det fulde billede af episoden.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt