Dit job, din udvikling, dit valg

mandag 18.marts 2019 | CS og Uddannelse | |

Uanset om du ønsker at fortsætte i forsvaret eller søger en karriere på det øvrige arbejdsmarked, er kompetenceudvikling og uddannelse vigtig.

Du har sikkert hørt ord som livslang læring og almen opkvalificering blive anvendt flere steder – også inden for forsvaret. I CS mener vi videre, at tryghed i ansættelsen og jobtilfredshed også baserer sig på, at man via kompetenceudvikling bevarer sin værdi på arbejdsmarkedet.

Få overblik
For at få overblik over, hvad du kan, og hvor du gerne vil hen, kan du bruge følgende tre værktøjer:

Min kompetencemappe – et personligt redskab til alle, der ønsker at få overblik over, hvad de kan.

Kompetenceudvikling – en vurdering af dine kompetencer kan være relevant, når du skal dokumentere det, du allerede kan.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) – korte, faglige kurser, hvor dine kompetencer kan blive udviklet i forhold til din jobfunktion.

Omdrejningspunktet er dig selv
Det vigtigste omdrejningspunkt , når det handler om uddannelse, er dig selv. Det er derfor vigtigt, at du gør dig nogle grundige overvejelser om dit fremtidige arbejdsliv.

Kender du svaret på, hvor du gerne vil være – rent jobmæssigt – om 5-10 år?

Som ansat i forsvaret gennemgår du løbende forskellige uddannelser. Det er ofte uddannelser som skal kvalificere dig til at udfylde dit nuværende eller et fremtidigt job i forsvaret. Det er desværre sådan, at de fleste af forsvarets interne uddannelser som regel er fagspecifikke og sjældent direkte anvendelige i en kombination med øvrige uddannelser i samfundet. Der er imidlertid gode muligheder inden for uddannelsessystemet i Danmark for, at de kompetencer, du har erhvervet dig – men som du ikke har uddannelsesbeviser på – kan vurderes og give dig mulighed for et forkortet uddannelsesforløb i forhold til en specifik uddannelse.

Bidrag aktivt
Du kan selv være medvirkende til, at optimere dine muligheder for at få den kompetenceudvikling, netop du har brug for. Det første skridt på vejen er, at du bidrager aktivt til din medarbejderudviklingssamtale. Det kan være du allerede ved hvilken uddannelse du ønsker. Så er de bare at komme i gang med at finde ud af, hvad der skal til, og hvordan du kan gennemføre uddannelsen.

CS arbejder for dig
I CS arbejder vi for at forbedre mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling for alle medlemmer uanset funktionsniveauniveau. Det gør vi ved at bidrage til udvikling af forskellige værktøjer. Derudover arbejder CS for, at kompetenceudvikling sættes højt på dagsordenen ved de militære chefer.

På CS’ uddannelsessider kan du læse om og finde henvisninger til de forskellige muligheder, du kan udnytte. Der er også informationer om  uddannelsessystemet i Danmark i relation til voksen- og efteruddannelse, AMU systemet og kompetenceudvikling.

Som medlem i CS, har du også mulighed for at kontakte Specialkonsulent Flemming Fage Sørensen for en personlig samtale om dine muligheder.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt