Efter klager over rengøring: ISS trækker opsigelser tilbage

onsdag 08.juli 2020 | Nyheder | Jane Munk, Foto: Pixabay |

CS har fået en del tilbagemeldinger fra vores medlemmer, der har oplevet problemer med rengøringen på tjenestestederne. Flere steder har rengøringen ikke levet op til acceptabel standard. Særligt under COVID-19, hvor det er nødvendigt med ekstra rengøring for at begrænse smittefaren. Årsagen var blandt andet, at ISS havde valgt at afskedige medarbejdere, hvilket naturligvis går ud over den service, der bliver leveret.

Efter at blandt andre CS formand har bragt emnet på bane overfor blandt andre departementet og Forsvarschefen, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) sat en række indsatser i gang for at styrke den daglige rengøring, ligesom man har sat fokus på forplejning i ferietiden.

Det betyder helt konkret, at Ejendomsstyrelsen i samarbejde med ISS er blevet enige om at øge rengøringskapaciteten hen over sommeren og i resten af 2020. Det indebærer blandt andet, at man tilbagekalder de planlagte og gennemførte afskedigelser. Dermed forventes det, at rengøringen kommer til at leve op til de aftalte standarder og de særlige krav til COVID-19 indsatsen. Der vil blive lavet en lokal prioritering af rengøringsindsatsen i dialog mellem Ejendomsstyrelsens folk på stedet og tjenestestederne.

– Jeg synes, det er en god løsning, der er kommet på bordet her. Det er vigtigt, at rengøringen lever op til den standard, der kan forventes. Særligt i forhold til COVID-19, er det vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge ved, at de ikke bliver udsat for smittefare på grund af mangelfuld rengøring, siger Jesper Korsgaard Hansen.

– Selve det, at problemerne i det hele taget er opstået, er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men når det så er sagt, er det positivt, at der er blevet reageret hurtigt hos FES. Nu må tiden vise, om det der er sat i værk på rengøringsområdet, er tilstrækkeligt i forhold til at leve op til aftalen, siger han og tilføjer, at de lokale arbejdsmiljøudvalg kan gennemgå rengøringen og vurderer, om den lever op til aftalen.

– Man har lyttet til medarbejderne og taget problemerne alvorligt. Det håber jeg, man også vil gøre fremover ved for eksempel at tage tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne med på råd i forhold til at finde lokale løsninger på de daglige udfordringer, siger CS formand.

På forplejningsområdet bliver de operative og uddannelsesmæssige aktiviteter også understøttet i sommerferieperioden, og der vil ifølge Ejendomsstyrelsen blive tilbudt løsninger og forplejning til alle, der har behov for det. Det understreges dog, at det er særligt vigtigt at gøre opmærksom på større ændringer i tilstedeværelse og at bestille forplejning til arrangementer og særlige aktiviteter i god tid.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt