Engangsvederlag til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

torsdag 12.september 2019 | Nyheder | |

I CFU-forliget i 2011 blev det aftalt, at tjenestemænd m.fl., der har optjent 37 års pensionsalder, optjener ret til et engangsbeløb for de kvartaler, hvor de efter den 1. januar 2019 udskyder pensioneringen.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg har på den baggrund indgået en aftale den 18. juni 2018 om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Engangsbeløbet beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark samtidig med den første måneds udbetaling af tjenestemandspension. Beregningen af engangsbeløbet tager udgangspunkt i det skalatrin og den pensionsalder tjenestemanden har ved fratræden, og bliver beregnet som 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin tjenestemanden pensioneres fra.

Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder.

Det forventes, at der på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside www.modst.dk vil komme en beregner, hvor den enkelte tjenestemand vil kunne beregne engangsbeløbets størrelse.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt