Engelske Labour vil have en soldaterfagforening

tirsdag 09.juli 2019 | Nyheder | Helle Kolding |

Englands store oppositionsparti Labour, vil oprette en fagforening for landets soldater. Fagforeningen skal først og fremmest sikre soldaterne en bedre løn og bedre boligforhold.

Det kom frem i forbindelse med englændernes markering af forsvarets dag (Armed Forces Day) i slutningen af juni, hvor formanden for det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, kom med fem konkrete løfter til at forbedre forholdene for landets soldater og deres pårørende.

Det skrev ’PoliticsHome’ i en artikel for nylig.

Partiets reaktion kommer efter at nye tal offentliggjort i Underhuset (House of Commons) viser, at en menig soldat i dag i startløn tjener cirka 1159 pund mindre, end soldater gjorde i 2010.

Samtidig lovede partilederen, at alle tjenestegørende i det engelske forsvar skal have adgang til ordentlige boliger, noget han blandt andet vil sikre uden om den private udlejning af boliger, der ellers har været i stigende vækst de senere år.

Labour vil også hjælpe soldaternes børn ved at sikre dem bedre adgang til skoler, også for de børn og unge, der flytter meget rundt på grund af deres forældres virke i forsvaret.

Jeremy Corbyn påpegede også, at forsvaret står over for en gennemgående revidering af den udlicitering, de har benyttet sig af gennem mange år, og hvor han opfordrer til at man fremover vil favorisere offentlige leverandører til de offentlige udbud.

Ved en tale i det nordøstlige England til ansatte i forsvaret sagde han;

-Vi har en vigtig pligt til at sikre, at vore væbnede styrker, vores veteraner og deres familie har den allerbedste støtte. Men efter næsten et årti med nedskæringer og privatisering, betaler vores styrker og deres familier prisen.

Jeremy Corbyn fortsatte;

-Den konservative regering har skåret i lønnen til vores tjenestegørende mænd og kvinder, og udliciteret opgaver til private virksomheder, efterladende mange der bor i tjenesteboliger med lækkende tage, ødelagte rør og apparaturer, der ikke fungerer.

Partilederen sluttede sin tale med at love de fremmødte, at arbejderpartiet Labour vil sikre en bedre aftale for alle dem, der arbejder i forsvaret

-Vi giver vores løfte til vores soldater for at give dem den løn, de servicevilkår og den respekt, de fortjener.

Den faglige organisation som Labour gerne vil have etableret i forsvaret, svarer nogenlunde til den organisation som Politiet i England allerede har. Politiets organisation er dog mere en fagforening for officerer.

Skyggeforsvarsminister Nia Griffith (I England har oppositionen deres ’skyggeministre’, der er deres svar på en minister på området, og vel mest kan sammenlignes med Danmarks ordførere på de enkelte områder) sagde, at soldaterne har haft en dårlig aftale under regeringens kortsigtede nedskæringer i forsvaret og mislykkede privatiseringer.

-Som land er vi med rette stolte af vores højtuddannede soldater, der er klar til med et øjebliks varsel at gøre alt der er nødvendigt for at forsvare vores land. De der tjener vores land, fortjener al vores støtte og opbakning. Den næste Labour-regering vil lægge alle vores kræfter i at sikre, at vores væbnede styrkers behov og ønsker bliver opfyldt, lød det videre fra Nia Griffith.

Ved samme arrangement var også en talsmand fra Forsvarsministeriet til stede. Talsmanden understregede, at regeringen er forpligtet til at sikre, at alle tjenestegørende i forsvaret belønnes for den indsats, de yder for deres land.

-For yderligere at anerkende de væbnede styrkers indsats, har forsvarsministeren fremlagt planer om at den lavest lønnede del af forsvarets personel skal have en forøgelse af deres grundløn, sluttede talsmanden.

 

Debatten om en organisering af de engelske soldater er selvfølgelig en debat der følges interesseret af CS formand Jesper K. Hansen. Han har ved flere lejligheder talt med britiske kolleger om emnet via den internationale sammenslutning af militære faglige organisationer ‘Euromil’, og de har interesseret spurgt ind til hvordan ‘vi gør i Danmark’. Det resulterede forleden i en større artikel i den skotske avis The Scotsman, hvor Jesper fortalte om CS, den danske model og organiseringen af danske soldater i faglige forbund. Artiklen kan læses via følgende link:

https://www.scotsman.com/news/opinion/columnists/denmark-s-armed-forces-union-chief-90-of-employees-in-defence-are-part-of-a-professional-organisation-1-4960654

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt