Et nej til genindkaldelse vil ikke få karrieremæssige konsekvenser

tirsdag 09.juli 2019 | Nyheder | Helle Kolding |

En ny bestemmelse i Lov om forsvarets personel (L124), der trådte i kraft per 1. juli i år har skabt en del aktivitet ikke mindst på de sociale medier, fordi den efterlod en række spørgsmål fra såvel ansatte som tidligere ansatte i forsvaret.

Den nye lovbestemmelse indebærer, at alt militært personel, der har været ansat i et år eller mere på Forsvarsministeriets område, kan indkaldes i op til 36 måneder ved krig eller krisesituationer. Da dette af nogle er blevet mistolket, vil vi her præcisere, at der kun er tale om nuværende -og kommende militært ansatte i forsvaret.

I § 2 stk 3 hedder det, at loven finder anvendelse for militært personel, der ansættes EFTER lovens ikrafttræden (1.juli 2019), og militært personel, der ER ansat ved lovens ikrafttræden.

Alle nuværende ansatte der er ansat i forsvaret på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse 1.juli 2019, vil kunne blive fritaget for denne forpligtelse, hvis de selv anmoder derom på et hvilket som helst tidspunkt. Forsvarsministeriets Personalestyrelse understreger, at en anmodning om at blive fritaget ikke vil have indflydelse på medarbejderens øvrige karriere på Forsvarsministeriets område. De medarbejdere, der måtte begære sig fritaget fra forpligtelsen, vil modtage en kvittering på, at de er fritaget.

Det har været vigtigt for CS at få præciseret, at det netop ikke vil få konsekvenser for den enkelte, hvis vedkommende ønsker fritagelse for denne forpligtelse.

FPS gør opmærksom på, at man i løbet af august vil sende et brev ud til samtlige militært ansatte, der er ansat per 1.juli, hvor det også vil fremgå, hvad den enkelte skal foretage sig hvis vedkommende ønsker fritagelse for bestemmelsen. Brevet kommer via den ansattes e-boks.

 

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt