Faglig kontingent pr. 1. april 2020

mandag 04.marts 2019 | Kontingent | |

SERGENTELEV medlemskab – er til sergentelever på SU.

SENIOR medlemskab –   Er du fyldt 60 år, og er din ansættelse i Forsvaret ophørt, kan du søge om seniorkontingent.

HALVT medlemskab – gives til følgende:

– CS medlemmer, som er studerende, og som er SU berettigede kan søge om halvt medlemskab.

– CS medlemmer, som er på orlov og er dagpengeberettiget, kan søge om halvt medlemskab.

Vær opmærksom på, at HALVT kontingent ikke gives med tilbagevirkende kraft. Husk derfor at melde det til CS, så det kan blive behandlet hurtigst muligt.

Seniorkontingentet og det nedsatte kontingent giver mulighed for at bibeholde CS’ gode medlemstilbud, som CS forsikringer med blandt andet sundhedsforsikring, CS Bladet, feriebolig, rådgivning og tilknytning til organisationen.

Den obligatoriske medlemsforsikring på 82 kr. indgår i kontingentet.

Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen og soldater af reserven er også omfattet.

Passive medlemmer og sergenelever er ikke omfattet af medlemsforsikringen eller øvrige CS kollektive forsikringer.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt