Fars regler

fredag 05.april 2019 | Barsel og forældreorlov | |

I forbindelse med barnets fødsel har far ret til orlov med løn i op til to sammenhængende uger umiddelbart efter fødslen.  Perioden regnes fra dagen efter barnets fødsel.

Orloven kan regnes fra og med den dag, hvor barnet bliver født, hvis faren ønsker det.

Man kan aftale sig til (med arbejdsgiver), at fædreorloven placeres på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen.

Dog skal fædreorloven holdes i sammenhæng og kan ikke opdeles i flere perioder.

Det er også her en betingelse, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt