FC advarer mod ekstremisme i Forsvaret

mandag 27.juli 2020 | Nyheder | |

I et brev til forsvarsministeren har Forsvarschef Bjørn Bisserup advaret mod højreekstremistiske medarbejdere i forsvaret. Brevet er givet videre til forsvarsudvalget som et såkaldt temasignal. I brevet understreger forsvarschefen, at det er ”væsentligt, at medarbejdere som sympatiserer med ekstremistiske miljøer, ikke får mulighed for at udgøre en trussel mod forsvarets sikkerhed, omdømme og kerneværdier”.

Baggrunden for forsvarschefens advarsel er de afsløringer, der er sket i det tyske forsvar, hvor en række højreekstremistiske medarbejdere er involveret. Forsvarsministeren tilføjer til nyhedsmediet Altinget.dk, at det ikke er et udtryk for at der er problemer med ekstremisme i det danske forsvar, men at brevet skal ses som et fokusområde, og at ”ingen form for ekstremisme er foreneligt med at være ansat i det danske forsvar”.

CS formand Jesper K. Hansen kan ikke være mere enig.

-Ekstremisme uanset om den er politisk eller religiøs begrundet er fuldstændig uacceptabel i et demokratisk samfund. Det gælder selvfølgelig også i forsvaret, eller hvilken som helst myndighed eller organisation. Jeg synes, det er udmærket at forsvarets øverste ledelse har fokus på emnet, men det er bestemt ikke min erfaring, at der er nogen grobund for ekstremisme blandt danske soldater, siger Jesper K. Hansen.

Han fastslår, at CS støtter 100 % op om den indsats, der gøres fra forsvarschefens og ministerens side for at forebygge ethvert ekstremistisk tiltag, ikke mindst set i lyset af de strømninger, der har været i flere europæiske lande og sidste år resulterede i 49 afskedigelser i det tyske forsvar direkte på grund af ekstremistiske holdninger og adfærd.

-Det er i vores egen interesse, at vi alle er opmærksomme på det, der sker i hverdagen, og melder ind, hvis der er noget, der ikke er som det bør være. Vi skal skærpe opmærksomheden, og samtidig sætte temaet på dagsordenen ude i samarbejdsudvalgene. Det skal ikke fremhæves særskilt, men vi skal bare være opmærksomme på det, forklarer Jesper K. Hansen.

Allerede i 2017 udsendte Forsvarets Efterretningstjeneste et temasignal om ’Risikoen for militant islamistisk radikalisering i forsvaret’. Forsvarsministeren siger til Altinget.dk, at ”Såvel islamistisk radikalisering som højreekstremisme udgør stadig en trussel mod forsvaret”.

Foto: Forsvarsgalleriet

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt