Feriebegreber

fredag 03.januar 2020 | Ferie | |

Ferieåret

Ferieåret er fra 1. september til 31. august. I denne periode optjenes betalt ferie løbende med 2,08 dag pr. måned.

Ferieafholdelsesperioden

Ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder), hvor optjent ferie kan holdes. Der vil altid være et overlap mellem to ferieafholdelsesperioder fra 1. september til 31. december. Når den efterfølgende ferieafholdelsesperiode omtales i vejledningen, refereres til perioden, der begynder 1. september og knytter sig til det nye ferieår.

 

Hovedferien

Hovedferien udgør 3 sammenhængende uger. Medarbejderen har krav på at holde hovedferien i hovedferieperioden.

Hovedferieperioden

Hovedferieperioden er fra 1. maj til 30. september, hvor hovedferien som udgangspunkt placeres.

Øvrig ferie (tidligere kaldet restferie)

Øvrig ferie er de 2 uger, som ligger ud over hovedferien. Øvrig ferie kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden.

Særlige feriedage

Der optjenes 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds ansættelse i kalenderåret, svarende til 5 særlige feriedage pr. år.

Optjeningsåret for særlige feriedage

Særlige feriedage optjenes i kalenderåret (optjeningsåret).

Afholdelsesperioden for særlige feriedage

Særlige feriedage holdes i perioden fra 1. maj til 30. april, som følger efter optjeningsåret.

Særlig feriegodtgørelse

Særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct. ydes ud over sædvanlig løn under afholdelse af ferie. Godtgørelsen træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 pct. Arbejdsgiver beslutter, om tillægget ydes 2 gange årligt – ultimo maj og ultimo august – eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Feriegodtgørelse ved fratræden

Medarbejdere som får ferie med løn + særlig feriegodtgørelse afregnes ved fratræden med feriegodtgørelse på 12,5 pct. af optjent tilgodehavende ferie.

Ferie med feriegodtgørelse på 12 pct.

Medarbejdere, som i stedet for ferie med løn + særlig feriegodtgørelse, har valgt feriegodtgørelse, betales feriegodtgørelse på 12 pct. under optjent ferie.

Forskudsferie ved aftale

Forskudsferie kræver en aftale mellem ledelsen og medarbejderen om, at medarbejderen kan holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Det er en betingelse, at ferien kan optjenes inden for samme ferieår. Den afholdte ferie fradrages i den ret til betalt ferie, som medarbejderen efterfølgende optjener.

Forskudsferie ved virksomhedslukning

Medarbejderen har krav på ferie på forskud ved virksomhedslukning, hvis medarbejderen har været ansat hele det foregående ferieår og frem til virksomhedslukningen og hvis medarbejderen ikke har optjent betalt ferie til de dage, virksomheden holder lukket. Den afholdte ferie fradrages i den ret til betalt ferie, som medarbejderen efterfølgende optjener i det indeværende ferieår.

Optjening af pensionsret

Optjening af pensionsret er et samlebegreb for henholdsvis optjening af pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet og indbetaling af pensionsbidrag til en overenskomstmæssig pensionsordning.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt