Forældreorlov

fredag 05.april 2019 | Barsel og forældreorlov | |

Efter 6+7+6 modellen har begge forældre, fra uge 15 ret til forældreorlov med løn. Heraf er seks uger øremærket til mor, syv uger giver far/medmor ret til orlov med løn. De resterende seks uger kan forældrene vælge at dele mellem sig. Dette fremgår af barselslovens § 9.

Hvis kun den ene af forældrene er omfattet af barselsaftalen, har vedkommende sine ”egne” seks uger og de ”fælles” seks uger.

Forældrene kan holde orlov samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden.

Det er som hovedregel en betingelse for lønretten, at arbejdsgiveren modtager fuld dagpengerefusion i forhold til den ansattes beskæftigelse før orlovens begyndelse. Det er også en forudsætning at den planlagte orlov varsles rettidigt.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt