Formandens nytårshilsen

onsdag 02.januar 2019 | Nyheder | | Foto: Philip Flindt

Kære medlemmer,

Nu, hvor julen er vel overstået og nytåret er skudt godt ind, er det tid til at kigge frem mod et nyt år. I CS har vi iklædt os arbejdstøjet, og vi er klar til at gøre en forskel for at gøre en god arbejdsplads bedre.Vi vil være med til at skabe et sammenhold, der styrker til gavn for medarbejdere og til gavn for danskernes sikkerhed.

Der er nok at tage fat på i det nye år. Fra 1. januar trådte Nyordningen som bekendt i kraft, og det betyder, at der endnu engang sker store ændringer i Forsvaret. Forsvaret er blandt vendt tilbage til en Hærkommando, en Søværnskommando og en Flyverkommando, og Værnsfælles Kommando er tilbage ved det gamle navn, Forsvarskommandoen. Derudover er skolestrukturen ændret, uddannelser lagt om, tjenestesteder er flyttet, og myndigheder nedlagt. Alt sammen output af det forsvarsforlig, der blev indgået sidste år, og som løber frem til 2023.

Vi kan ikke gøre så meget ved den politiske beslutning, for den er taget på Christiansborg, men vi vil derimod gøre en hel del i forhold til den videre implementering frem mod 2023. Vi skal utrætteligt kæmpe for vilkår, der gør, at Forsvaret som arbejdsplads bliver i stand til at fastholde gode kollegaer og dermed en tålelig hverdag, hvor mange og vigtige opgaver fylder meget.

Arbejdet med implementeringen af nyordningen har været omfattende og tidskrævende. Heldigvis er der ikke mange, der skal afskediges denne gang, men det er aldrig sjovt at skulle forlade sin stilling eller meddele sin familie, at arbejdspladsen nu flyttes til en anden landsdel. I CS holder vi hovedet koldt og er stadigvæk en positiv spiller i forbindelse med det videre implementeringsarbejde. Vi kommer ikke udenom, at der er et provenu, der skal hentes, men det skal gøres med størst muligt hensyn til medarbejderne og på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgaveløsningen.

Belastning

Den enorme arbejdsbelastning, mange af Jer har i hverdagen har også fyldt en del i det forgangne år, og i CS har vi gang på gang påtalt den manglende sammenhæng mellem de mange opgaver, nye som gamle, og antallet af kollegaer til at løse dem. Alle Forsvarets opgaver er relevante og nødvendige, men de skal ikke løses på bekostning af Jeres arbejdstid, lønninger, arbejdsmiljø eller familieliv. Derfor er det også et område, der kommer til at fylde utroligt meget i tiden fremover, da jeg ikke ser, at der skulle komme færre opgaver til Forsvaret.

Der er simpelthen nødt til at være en balance mellem opgaver og ressourcer, og jeg vil fortsætte med at presse på, for at få politikerne til at tage ansvar og prioritere i de mange opgaver, således at vi kan få både karriere og familieliv til at hænge sammen. Vi skal lægge pres på ledelsen i Forsvaret, lokalt og centralt, så det ikke bliver et enten-eller, men et både-og. Vi skal have nogle flere kollegaer til at bistå os i hverdagen, og vi skal i større udstrækning selv kunne vælge, om vi vil have mer- eller overarbejde udbetalt eller afspadseret. Der skal ikke bare ligge en automatik i udbetaling, men mere en overvejelse om, hvad det enkelte medlem har behov for ud fra egne interesse.

Uddannelse

Uddannelse kommer vi heller ikke uden om i det kommende år. Vi skal i lighed med det øvrige arbejdsmarked have mulighed for at gøre brug af de uddannelser, der stilles til rådighed. De ændrede ansættelsesforhold, heriblandt stop for tjenestemandsansættelse, har medført, at færre af os skal forvente at blive i Forsvaret frem til pensionering. Det stiller krav til den enkelte, men også til Forsvaret. Forsvaret skal kunne levere kompetenceudvikling, der gør, at vi har en værdi på arbejdsmarkedet – uanset om vi vælger at blive i Forsvaret eller forlader det til fordel for det øvrige arbejdsmarked. CS vil derfor til stadighed gøre alt for at tale uddannelse de steder, hvor det er relevant, både inden- og udenfor Forsvaret.

Til sommer bliver sergentuddannelsen ændret i alle tre værn, og der er samtidig også et stort arbejde i gang for at erstatte de nuværende videreuddannelsestrin I og II for mellemledere med en akademiuddannelse. For os er det vigtigt at fastholde det samme høje niveau som vi har i dag i de nye uddannelser. Derfor indledte CS i 2018 en række møder med Forsvarsakademiet og med de operative stabe, så vi bedre kan danne os et overblik over befalingsmandsuddannelserne og tage stilling til, hvad vi skal gøre. Vi kan ikke lave beslutningen om, men vi kan kaste os helhjertet ind i arbejdet med at få det bedste ud af det for vores medlemmer. Og det er det, som vi allerede er i gang med. Stampersonellet, generelt, er og bliver kontinuiteten og fagligheden i Forsvaret, og derfor må vi ikke gøre uddannelse til noget sekundært og mindre vigtigt for vores medlemmer.

Sergentelever på SU

Derudover vil vi i det nye år fokusere mere på forholdene for vores sergentelever på SU i Hæren. Det er ikke rimeligt, at de unge mennesker skal arbejde mange timer om ugen til en latterlig lille timeløn. De unge sergentelever har ikke de samme muligheder som andre studerende, som kan supplere studierne med småjobs. Uddannelsen tager al deres tid, og så er der simpelthen ikke så mange muligheder for studiejobs i Varde. CS vil arbejde for, at ordningen bliver ændret, så eleverne kan ansættes på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Vi er allerede i gang med at analysere området, så vi kan løfte det politisk.

Fastholdelse

Mindre belastning og bedre uddannelse er begge vigtige pointer at have med, når vi taler om en af Forsvarets helt store udfordringer: Fastholdelse. Jeg hører flere steder fra, at det er svært at fastholde erfarne kollegaer. Det sker desværre ofte, at medarbejdere forlader forsvaret efter nogle år, og at en masse uddannelse og erfaring dermed går tabt. Når jeg taler med Jer om fastholdelse, er svaret altid det samme: Der skal kigges på uddannelsesmuligheder, kontraktformer og ikke mindst på løn, og så skal identiteten og korpsånden tilbage. CS vil også i 2019 arbejde for, at fastholdelse af vores medlemmer bliver et centralt tema, som vil være på dagsordenen i hele Forsvaret.

Fastholdelse er ikke kun noget, man taler om på de bonede gulve, men derimod noget, der gennemsyrer hele organisationen. Det handler også om, hvordan vi agerer overfor hinanden i dagligdagen. Hvordan vi tager os af kollegaer, nye som gamle, samt hvordan vi tager os af de unge mennesker, der vælger Forsvaret som deres fremtidige arbejdsplads. Gennem et stærkt sammenhold og kammeratskab kan identiteten og korpsånden styrkes.

 

Rigtig godt og lykkebringende nytår

 

Jesper K. Hansen

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt