Forsvaret sætter ekstra fokus på kønskrænkende adfærd

onsdag 25.september 2019 | Nyheder | Jane Munk |

Efter de seneste måneders historier om krænkende adfærd i forsvaret, har forsvarets ledelse og forsvarsministeren sammen med de faglige organisationer valgt at gøre en større indsats for at få sagerne belyst.

Det sker blandt andet ved at udvide arbejdspladsvurderingerne (APV), så der kommer flere nuancer med, når det gælder seksuelle krænkelser og ved at sætte emnet på dagsordenen i de lokale samarbejdsudvalg (SU). Samtidig har Forsvarsminister Trine Bramsen sammen med forsvarets ledelse sat fem konkrete initiativer i gang, der skal komme problemet til livs. Det skriver Politiken.

De fem initiativer er som følger.

  • Ledelse først. Alle ledelseslag skal konkret tage stilling til, hvordan krænkende adfærd undgås på den enkelte arbejdsplads.
  • Opdatering af hotline. Alle skal vide, at krænkende adfærd kan rapporteres og vil blive fulgt op.
  • Værnepligtige inddrages. Værnepligtige skal undervises i håndtering af krænkende adfærd og skal beskyttes på lige fod med ansatte.
  • En i forvejen eksisterende bisidderordning skal udbygges og sættes i fokus. Det skal ske i samarbejde med faglige organisationer som CS.
  • Det skal have konsekvens at krænke andre. Hvordan det udmøntes, er ikke klarlagt.

Tidligere på året kom en chokerende undersøgelse fra det norske forsvar, som viste, at 24 soldater i løbet af det seneste år havde været udsat for fuldbyrdet voldtægt, mens 123 oplyste, at de var blevet udsat for voldtægtsforsøg.

En gennemgang af Auditørkorpsets sager for de seneste fem år, som Berlingske fik aktindsigt i, viste, at antallet af sager i det danske forsvar i 2014 var nede på 1, mens det i 2018 lå på 11. Overgrebene spændte over alt fra groft krænkende udtalelser til fysiske overgreb.

Herhjemme har Foreningen Kvindelige Veteraner modtaget henvendelser fra omkring 100 kvinder i det danske forsvar, der fortæller om oplevelser med sexistisk omgangstone, uønsket berøring og enkelte voldtægtsforsøg.

Tages op i samarbejdsudvalgene

Samtidig med at de fem initiativer er sat i gang, har CS formand Jesper Korsgaard Hansen sammen med forsvarschef Bjørn Bisserup, som er henholdsvis næstformand og formand i Forsvarskommandoens centrale samarbejdsudvalg (CSU) sendt et nyhedsbrev ud til samarbejdsudvalgene.

I brevet opfordrer de til, at kønskrænkende adfærd drøftes i de lokale samarbejdsudvalg, og at der også kommer fokus på emnet på de lokale arbejdspladser.

– Folk skal ikke være utrygge ved at arbejde i forsvaret. Uanset deres køn eller etnicitet skal vores kollegaer føle sig respekteret på deres arbejdsplads. Det er vigtigt, at det her emne bliver behandlet og at der bliver sendt et tydeligt signal om, at det her ikke accepteres i forsvaret.

– Jeg opfordrer til, at man tager emnet op til drøftelse, og at medarbejderne benytter sig af muligheden for at besvare arbejdspladsvurderingen ærligt og grundigt, så vi kan få dannet os et overblik over problemerne, siger Jesper Korsgaard Hansen.

– Og så vil jeg også opfordre til, at man kontakter CS – enten ved at kontakte sin lokale tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, eller ved at tage kontakt til os i huset, hvis man har oplevet noget. Vi vil meget gerne hjælpe, lyder det fra CS formand.

I Forsvarets APV fra 2017 svarede 98,9 procent af de adspurgte mænd og kvinder nej til, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt