Forsvarets gidseloverlevelsesenhed søger instruktører

onsdag 04.marts 2020 | Uncategorized | |

Forsvarets Værnsfælles Gidseloverlevelsesenhed CACSEK er placeret ved Hærens Efterretningsregiment og har instruktører over hele Danmark. Kerneopgaven for enheden er at klæde medarbejdere på til at overleve en eventuel gidseltagning bedst muligt samt at rådgive omkring gidseltagninger.

Sektionen har både konstabler, befalingsmænd og officerer af reserven tilknyttet som instruktører (CACI). Også fastansatte fra andre enheder er tilknyttet den lille sektion.

Arbejdet som CACI er i første omgang en deltidsbeskæftigelse, som man kan have ved siden af anden tjeneste eller ved siden af et civilt job eller studie.

Rasmus er sergent af Reserven. Han er Ph.d.-studerende i Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og har været tilknyttet CACSEK som instruktør siden 2016. For den 30-årige studerende og nybagte far har CAC været afgørende for, at han fortsat er aktiv i reserven. Derudover har han fået en række kompetencer, som han kan bruge som befalingsmand såvel som i det civile liv.

Hvad har CAC givet dig som sergent og som menneske?

– Jeg havde i en årrække været aktiv i reserven med instruktørvirke, tilbagemeldinger og sikkerhedsbefalingsmand og holdte bare mine militære kompetencer ved lige gennem øvelser. Jeg var ved at gå lidt kold i det. Jeg hørte om CACIKUR (instruktørkurset ved Conduct After Capture sektionen, red.) gennem en tidligere kollega, der var blevet CACI, og det fangede mig med det samme.

– Det gjorde, at jeg havde lyst til at fortsætte og have endnu mere tjeneste. Som befalingsmand har jeg ikke haft de store udfordringer i reservetjenesten, men denne fandt jeg i CAC. Nu føler jeg, at jeg bliver nødt til at skulle vælge aktivt fra – i stedet for aktivt til – som før, da der er så meget spændende og udfordrende at være med til i CAC.

– Det, som jeg ikke regnede med, men som jeg vil fremhæve, er det kollegiale. Der er ingen fokus på rang, ej heller på forhistorie i forsvaret – kun på, hvad du kan i den givne opgave. Det er meget motiverende for mig, da jeg ”kun” er sergent.

– Jeg har lært at blotte mine svagheder og at håndtere kritik, til at udvikle mig som soldat og menneske. Langt mere end jeg ellers har oplevet i forsvaret tidligere. Det er meget vigtigt for mig, at det, jeg laver i reserven, også giver mig kompetencer i mit civile liv og arbejde, for min tid er begrænset.

Hvilke kompetencer har du taget med dig fra uddannelsen?

– Det er ting, der er svære at sætte ord på. Men noget med at kunne lytte aktivt til andres meninger og holdninger, og forstå dem. Og kunne forholde sig til dem på en konstruktiv måde.

– Jeg troede, at jeg kunne blotte mig og lægge alle kort på bordet for mine kollegaer før. Men det er først efter CACIKUR, at jeg virkelig føler, at jeg gør det. Det er som om, at kurset afpudser og forfiner nogle af de områder, jeg allerede havde berørt i min tjeneste.

– Jeg er blevet langt bedre til at stille mig op foran andre mennesker. Til at improvisere i det, jeg siger og blive langt mere præcis i mine budskaber. Især, når dette sker uden forberedelse. Den selvsikkerhed, der ligger bag, er vokset betragteligt for mig.

– Jeg er lige blevet far, og der bliver man presset på søvn. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at lade tankerne og presset omkring arbejdet blive på arbejde, og tage det aktive, bevidste valg om at være mere tilstede i nuet. I bund og grund er jeg blevet bedre til at reflektere over, hvad der skal fylde hvornår.

Hvor meget tid bruger du på CAC om året?

– Jeg bruger ca. to-tre uger om året. Det er for mig lidt ligesom at tage på ferie, når jeg sætter mig ind i bussen på Svanemøllen, på vej mod en CAC-C uddannelse. Selv om jeg ved, at jeg kommer til at mangle søvn og arbejde en vis del ud af bukserne.

– Enhedsdagene er meget vigtige for mig. Det, at mødes med nye og gamle CACI’er og sparre om erfaringer, og at høre oplæg fra tidligere tilbageholdte, giver motivation til at tage på CAC-C for elevernes skyld og ikke kun for min egen. Det, jeg laver, kan være grænseoverskridende, men det bliver virkelig sat i en positiv ramme, når vi hører tidligere tilbageholdtes beretninger om, hvor vigtigt det arbejde, vi udfører, er.

– Alle de elever, jeg har mødt efterfølgende, har et specielt forhold til uddannelsen på en meget positiv måde. Vi gør jo en dyd ud af at flytte dem til deres egne grænser og ikke over grænsen. Og det synes jeg er så ubeskriveligt motiverende. Det, at sende kollegaer hjem med værktøjer og en oplevelse, som de kan bruge resten af deres liv. Det er et fedt job.

Mere om CAC og uddannelsen til CACI

Uddannelsen til CACI er et intensivt forløb, der kører i tre uger i august. Uddannelsen stiller ifølge forsvaret store krav til, og erfaringen viser, at ikke alle er i stand til at gennemføre den.

Den første tid på kurset vil gå med at få den basale viden og de basale færdigheder på plads, men gradvis vil instruktørvirket komme til at fylde mere og mere.

Der undervises blandt andet i overlevelsestræning som tilbageholdt, stressforståelse og stresshåndteringsværktøjer, kultur og områdeforståelse i både nuværende og kommende missionsområder, modstand mod afhøring, kropssprogsanalyse og interviewteknik.

Der er ansøgningsfrist til uddannelsen 10. maj 2020

Læs mere om Conduct After Capture og søg uddannelsen på

https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/varnsfalles/caci/

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt