Forsvarets velfærdsfond

fredag 05.april 2019 | Forsvarets fonde | |

Er man kommet til skade i tjenesten, eller mangler et tilskud til psykologbehandling eller indskud til en bolig, så kan man som ansat i forsvaret eller som tidligere ansat i forsvaret søge midler hos Forsvarets Velfærdsfond eller Den Overordentlige Invalidefonds Legat.

Legater fra Den Overordentlige Invalidefonds Legat går fortrinsvis til ansøgere, der har pådraget sig en eller anden form for skade i tjenesten fysisk som psykisk. Legater fra Forsvarets Velfærdsfond bruges fortrinsvis som en hjælpende hånd til ansøgere, hvor livssituation ikke nødvendigvis er en følge af tiden i forsvaret.  Som eksempler på uddelte legater kan nævnes indskud til bolig, tilskud til psykologbehandlinger eller andre specialister, kortere rekreationsophold, idrætsrullestole og handicapcykler. Det spænder bredt, men alle ansøgere har en direkte eller indirekte tilknytning til forsvaret.

Begge fonde er selvejende fonde, og bestyrelsen består af repræsentant for henholdsvis CS, HOD, HKKF, FKO, og FAK. Fondenes formål er at yde en særlig håndsrækning til ansøgerne, så de kan komme videre i deres liv eller få en glædelig oplevelse.

I princippet kan alle med en aktuel tilknytning eller tidligere tilknytning til forsvaret eller Redningsberedskabet søge. Traditionelt er mange af ansøgningerne kommet ind via forsvarets socialrådgivere, men man kan også søge direkte selv, eller via CS, tillidsrepræsentant, veterancentre, kontaktofficerer, KA-rådgivere, kolleger, ægtefæller eller andre relevante personer. Indgangsvejen er ikke så vigtig; det vigtige er, at ansøgningen er velbegrundet.

Alle ansøgninger er fortrolige, og bestyrelsen er underlagt tavshedspligt, og når ansøgningen foreligges til bestyrelsen, er det i anonymiseret form.

Fondene har ikke ubegrænsede midler, og bestyrelsen tager ansøgerens økonomiske forhold i betragtning. Sædvanligvis skal der være en eller anden form for økonomisk ”krise” og dermed et særligt behov. Derfor skal en ansøger også være forberedt på at skulle supplere sin ansøgning med økonomiske oplysninger.

Fondene har ikke et formelt ansøgningsskema. Bestyrelsen lægger vægt på den individuelle ansøgning. Den behøver ikke at være fin og velskrevet, når bare den belyser ansøgers situation godt. Og den må også godt være skrevet i hånden. Som et led i behandlingen af ansøgningen kan der ofte blive bedt om økonomiske oplysninger, og det sker på et særligt skema, man får tilsendt.

De to fonde er oprindelig en samling af en lang række mindre fonde; alle meget gamle. Det gamle understreges af en speciel og lidt pudsig indtægtskilde: Fondene har en gammel aftale med Københavns kommune om et årligt tilskud på 2.000 kr., mod at byens borgere har lov til at gå på Københavns (Kastellets) voldanlæg. Engang har det været en god indtægtskilde, men i dag opkræves beløbet fra kommunen ikke længere. I dag udloddes legaterne af afkastet af fondenes formuer. Afkastet er afhængigt af konjunkturerne, så i tider med lave renter er afkastet ikke så stort, som det tidligere har været. Derudover kommer indtægterne fra donationer og andre legatmidler

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt