Forsvarsministeren vil skrue op for Nato-missioner – men med hvilke soldater?

tirsdag 03.september 2019 | Nyheder | Jane Munk |

Står det til forsvarsminister Trine Bramsen kan fremtiden meget vel byde på flere Nato-missioner med dansk deltagelse. Det siger hun til DR Nyheder.

– Det danske forsvar er til for at blive brugt. Det er i hvert fald min tilgang. Vi skal være der, når der er vigtige indsatser, som også har betydning for Danmark, lyder det blandt andet fra ministeren.

Kapaciteterne er ikke til stede

CS formand Jesper Korsgaard Hansen er bekymret over, at de politiske ambitioner efter alt at dømme overstiger kapaciterne til rådighed i forsvaret.

– Det bekymrer mig altid, når skiftende forsvarsministre byder ind med flere opgaver. Bekymringen går ikke på, om Forsvaret kan løse opgaven, men derimod om der er kapacitet til det, siger han.

CS har flere gange været ude og advare om, at forsvaret er presset og at der skal være sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Særligt lige nu, hvor forsvaret er midt i en nedbygningsfase for at bygge sig op til det forsvar, der er skitseret i forliget frem mod 2023.

– Det er blevet, som jeg forudsagde: Politikerne vil gerne vise handlekraft og lederskab, nu og her med et forsvar, der er under opbygning frem imod 2023. Kapaciteterne er simpelthen ikke til stede, det er dyrt at være fattig. Forsvaret er i en presset situation på alle fronter, hvor også støtte til politiet bliver en større del af opgaven. Hvornår begynder politikerne at forstå det? Spørger Jesper Korsgaard Hansen.

Vil du vide mere? Gå til vores TEMA om belastning af forsvarets ansatte

Hvor skal soldaterne komme fra?

CS formand frygter, at det ikke bliver ved med at være let at rekruttere nye soldater til at løse de mange missioner og opgaver, som fremtiden lægger op til.

Det skyldes især, at man flere steder har lagt uddannelserne om, hvilket ifølge Jesper Korsgaard Hansen er den forkerte vej at gå. Hvis forsvaret skal blive ved med at være en attraktiv arbejdsplads, er man nødt til at give medarbejderne en ordentlig uddannelse, som de også kan bruge efter deres tid i forsvaret.

– Uddannelse er en anden ting, som soldater i fremtiden bare skal se i vejviseren efter. Sidemandsoplæring og “on the job træning” erstatter flere steder formel uddannelse i Forsvaret, siger han.

– Politikerne er åbenbart af den opfattelse, at mindre uddannelse og geled-udnævnelser er formlen til at fastholde de erfarne og trække nye medarbejdere til forsvaret. Det er ikke den rigtige vej at gå. Vi ser det både herhjemme og i udlandet – vigende interesse for forsvaret.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt