FPS forsøger at tolke sig ud af OK18-aftale om konstabel-lønninger

onsdag 06.februar 2019 | Nyheder | |

Forsvarsministeriets Personalestyrelse mener ikke, at den ændring af basislønnen, der blev aftalt ved sidste års overenskomstforhandlinger, gælder for konstabler ansat på K35 kontrakter.Ved sidste års overenskomstforhandlinger blev der aftalt en ændring af basislønnen for konstabler ansat før 1. april 2015, således at konstabler oprykkes til sats 2 efter 4 års anciennitet som konstabel. Den konkrete aftaletekst lyder:

”For konstabler ansat før 1. april 2015 ændres basisløngruppe 1, så konstabler oprykkes til sats 2 efter 4 års anciennitet som konstabel. For korporaler vil der fremover kun være én lønsats, som udgør kr. 242.210 i marts 2012-niveau.”

Aftaleteksten nævner ikke noget om kontraktformer, og her næsten et år efter, at aftalen blev indgået, mener FPS altså, at det hele tiden har været deres opfattelse, at ændringen af basislønnen ikke skal gælde for konstabler og korporaler ansat på K35-kontrakt.

Ny fortolkning

Medarbejdere på K35 har ifølge FPS ikke været en del det beregningsgrundlag, de har sendt til Moderniseringsstyrelsen, og som Moderniseringsstyrelsen efterfølgende godkendte som det samlede overenskomstresultat. FPS mener, at det skal fremgå direkte i aftalen, hvis medarbejdere på K35 var omfattet af aftalen. Ifølge FPS vil der være tale om et merforbrug på 4,5 millioner kroner på den økonomiske ramme, der blev sat ved OK18, hvis alle der er ansat før 1. april 2015 er omfattet.

CS og Centralorganisationen af 2010 (CO10) kan ikke genkende FPS’ udlægning om, at aftalen ikke skulle gælde for medarbejdere ansat på K35 kontrakt. Vi finder det også en smule besynderligt, at FPS først meddelte, at der var tale om en fejl, hvorefter man skiftede mening til, at det hele tiden havde været deres opfattelse, at resultatet kun gjaldt de langtidsansatte konstabler og korporaler.

FPS´nye indsnævrede fortolkning af overenskomstresultatet er ikke fremført under overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Den fremgår heller ikke af FPS’ fremsendte krav til OK18, forhandlingsprotokol, resultatpapiret eller nogle andre papirer, vi er bekendt med. Vi kender heller ikke til det beregningsgrundlag, som FPS forklarer, at de har præsenteret for Moderniseringsstyrelsen. I de beregninger som vi har set, står der ikke noget om, at medarbejdere på K35 ikke er omfattet.

En aftale er en aftale

Vi mener naturligvis, at en aftale er en aftale, og eftersom det ikke er fremført under forhandlingerne eller fremgår af dokumenter fra forhandlingerne, at aftalen kun gælder for langtidsansatte konstabler og korporaler, så kan det kun betyde, at aftalen gælder for alle der er ansat før 1. april 2015. Vi vil naturligvis ikke acceptere, at FPS nu fremfører en ny fortolkning af resultatpapiret fra OK18, fordi de efterfølgende er kommet i tanke om, at de har lavet en fejl. Der skal være tillid fra begge parter til, at en aftale er en aftale, og at man ikke bagefter går i gang med at finde selv de mindste smuthuller i de aftaler, der er indgået.

CS og CO10 anser det som et brud på overenskomsten, hvis FPS ikke iværksætter den aftalte lønstigning. I den dialog vi har haft med FPS, har FPS ikke vist vilje til at forsøge at finde en brugbar løsning på problemet. Derfor vil sagen overgå til arbejdsretten, hvis overenskomstresultatet for samtlige konstabler og korporaler ansat før 1. april 2015 ikke er implementeret senest ved lønudbetaling for februar 2019 med tilbagevirkende kraft. Når Forsvaret ikke er villige til at finde en brugbar løsning, må vi gå til det fagretslige system.

– Jeg ved, hvad vi har forhandlet, og jeg ved, hvad jeg har skrevet under på siger, CS Jesper K. Hansen, som er formand for både CS og CO10.

– Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er kommet så vidt, men jeg hverken kan eller vil acceptere, at FPS forsøger at ændre i de aftaler, vi har indgået. Det er for mig helt afgørende, at forsvarets ansatte kan stole på de aftaler, som vi indgår med Forsvaret. Og den er helt gal, når de ansatte ikke kan have tillid til, at Forsvaret respekterer de aftaler, som de selv har indgået, siger han.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt