Fra otte til fire -men stadig en kæmpebutik

mandag 17.juni 2019 | Nyheder | Helle Kolding, journalist |

Ved årets begyndelse trådte et nyt forsvarsforlig for alvor i kraft. I disse måneder er forsvaret ved at melde
ud og klargøre til det ’nye forsvar’. Det har betydet en række ændringer hos alle tre værn, og blandt andet
er Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste opstået som en af de nye myndigheder.

Et andet sted der også sker forandringer, dog i langt mindre målestok, er hos lokalindkøbscentrene. De
nuværende otte centre bliver fremover til fire henholdsvis i Frederikshavn, Karup, Varde og Slagelse.
Chefen for sektionen kommer til at sidde i Karup sammen med sin stab.

Alle steder vil der være en teamleder, og det som det lokale center skal tage sig af er, indkøb af materiel,
Material Requirement Planning(MRP) bestilling af materialer internt i forsvaret samt en række forskellige
serviceydelser for ’kunderne’, der alle er forsvarets enheder.

-Det er en kæmpebutik. Vi servicerer værksteder, Flystation, Flådestation, Kaserner, hjemmeværnet og
Kystredningsstationerne, fortæller teamleder i Nordjylland og HB-medlem for CS Civile Knud Simon
Hovmann Andresen.

-Vi indkøber til Arktisk Kommando, udleveringsdepoter og de underliggende depoter, tilføjer han.
Varerne bestilles udover det lokaleindkøbte, fra ’Centrallageret’ og i princippet kan der købes alt fra
tamponer til ’halve skibe’.

Lokalindkøbscentrene servicerer alle værn, og i øjeblikket er der 15 årsværk i det nordjyske center. I alt vil
den nye sektion med de fire centre komme til at bestå af ca. 60 personer.

-Det har været nogle svære måneder for mange, fordi vi ikke vidste hvor vores arbejdsplads skulle placeres,
eller hvilke opgaver der lå i den nye struktur. Nu har vi så fået besked, og det giver en vis ro. Selvom det
selvfølgelig betyder meget for dem, der pludselig kan se deres arbejdsplads ændres geografisk. Hidtil har de
måske skulle køre til Aalborg, og nu er arbejdspladsen så i Frederikshavn. Det betyder jo noget, hvis man
bor et stykke syd for Limfjorden, siger Knud.

Kigges på lokaler

Medarbejderne har ikke selv været involveret i strukturændringerne, men de fik besked i september om, at
der var ændringer på vej, og først i december kom en endelig plan på bordet.

Nu skal der så kigges på lokalerne i Frederikshavn, hvor man sidder i lokaler i Bangsboskoven. Nu vil man
udvide her og hvis planen holder, skal første etape med klargøring af lokaler være færdig inden jul og anden
etape færdig gøres i 2020, så der bliver plads til at samle alle indkøberne, der skal udgøre det nordjyske
center.

-Der er god fornuft i, at vi sidder i samme kontor. Vi får nogle rammer, og så klarer vi selv indretningen,
siger Knud.

Det er primært indkøbere, der sidder i centret, hvor dem der beskæftiger sig med MRP er placeret tæt på
kunderne.

På centret får de funktion af materielforvaltere og overassistenter. Der er ’chance for udsendelse’ men pt
intet krav. Aldersgruppen er meget varieret. Og Knud Simon Hovmann Andresen glæder sig over, at der har
været mange ansøgere til de seneste stillinger.

Kendskab til SAP

Meget af arbejdet foregår foran en computer, men det er et af de steder i forsvaret, hvor man er rimelig
sikker på en 37 timers uge, uden de store skæve arbejdstider eller ’hundevagter’. Medarbejderne er en god
blanding af forskellige faglige tilhørsforhold og der er derfor også flere grupper, der arbejder sammen.

-Bare man har et godt kendskab til indkøb eller SAP, så går det fint, smiler Knud.

Selv ser han også arbejdet som teamleder som en spændende udfordring, selvom der ikke mindst her i den
nye startfase bliver en masse nye tiltag og forandringer, der også skal klares.

-Nu er beslutningerne truffet og der er kommet vished. Så kan vi alle se fremad. Vi har en god arbejdsplads,
med mange muligheder og mange gode ressourcer. Vi skal også være gode til at sælge os selv, så vi også får
de rigtige nye medarbejdere, til at afløse dem, der rejser. Som sagt ser jeg det det som noget positivt, når
der er et solidt flow af medarbejdere, for dels får vi nogen, der tager videre ud og kan fortælle om en god
arbejdsplads -og det ser godt ud af have forsvaret på sit cv- og dels får vi nye ind, der kommer med ny viden
og et frisk pust, forklarer Knud.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt