Livs- og erhvervsudygtighedsforsikring

mandag 04.marts 2019 | Frivillig forsikring | |

Medlemmer af CS, kan tegne en Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring med eller uden ægtefælle.

Forsikringen er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG) og omfatter.

– Dødsfaldssum + børnesum ved medlemmets død
– Invalidesum, hvis medlemmet pga. 2/3 erhvervsudygtighed afskediges på grund af helbredsmæssige årsager.
– Dødsfaldssum + børnesum ved ægtefælle/samlevers død, hvis denne er tilmeldt forsikringen.

Læs mere om  Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikringen ved at downloade forsikringsfolderen herunder.

Præmie i 2020:

Præmien pr. måned for medlem inkl. børnesum udgør kr. 161,00 og præmien for ægtefælle/samlever udgør kr. 81,00. Præmien for medlem og ægtefælle/- samlever udgør i alt kr. 242,00 pr. måned.
Forsikringspræmien opkræves månedligt via lønnen og fremgår af din lønseddel (lønkode 8951).

Vær opmærksom på, at tilmeldingen skal være sket inden det 60. år. Tilmeld dig her.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt