Gefion-aftale gælder nu også for CS medlemmer

torsdag 20.december 2018 | Nyheder | | FOTO: Forsvarsgalleriet

CS har indgået en aftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) vedrørende de medlemmer, der yder støtte til politiet i forbindelse med operation Gefion. Aftalen er identisk med den, som Forsvaret indgik med HKKF i november.

Aftalen gælder for medlemmer, der gør tjeneste ved operation Gefion, ved grænsen, samt de medlemmer, der har bistået politiet ved Modtagecenter Søgaardlejren i perioden fra 24. februar 2016 til og med 30. september 2016.

Gefion:
•    Der ydes et funktionstillæg til de CS medlemmer, der forretter tjeneste under operation Gefion.

•    Tillægget svarer til 2184 kr. om måneden for 14 vagter.

•    Tillægget ydes forholdsmæssigt pr. påbegyndt 24 timers faktisk indsættelse.

•    Tillægget er ikke pensionsgivende.

•    Tillægget ydes med tilbagevirkende kraft til alle, der har udført tjeneste under Gefion siden 29. september 2017.

Grænsekontrol:
•    Der ydes et fast funktionstillæg til de CS medlemmer, der alene er ansat til at udføre grænsekontrol under politiets ledelse.

•    Tillægget udgør 2184 kr. om måneden.

•    Tillægget er ikke pensionsgivende.

•    Tillægget ydes med tilbagevirkende kraft til alle, der har været ansat til alene at udføre grænsekontrol siden 13. juni 2016.

Modtagecenter Søgaardlejren:
•    Der ydes et engangsvederlag til de af CS medlemmer, ansat til grænsekontrol, der forud for indsættelse i støtte til politiet bistod politiet ved Modtagecenter Søgaardlejren i perioden 24. februar 2016 til og med 30. september 2016.

•    Vederlaget svarer til et tillæg på 2184 kr. om måneden.

•    Vederlaget er ikke pensionsgivende.

CS ønsker stadig at se bredt på hele området
CS har hele tiden haft den holdning, at vi gerne vil se mere bredt på hele området, da vi har flere medlemmer, der løser opgaver, der kan sidestilles med dem, der løses i København og ved grænsen. Det har FPS indvilliget i, og det vil blive drøftet i løbet af det nye år.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt