Sådan er reglerne for arbejdstid på Flagdagen

mandag 02.september 2019 | Nyheder | Jane Munk |

Den 5 september er der traditionen tro flagdag, hvor Danmark hylder udsendte mænd og kvinder. I år fejrer arrangementet tilmed 10 års jubilæum, og der er lagt op til fejring i en lang række af landets kommuner.

I CS har vi modtaget en række henvendelser vedrørende arbejdstid på flagdagen. Der er ingen særlige regler for deltagelse i flagdagsarrangementer, hvorfor der kun tilskrives arbejdstid for de aktiviteter, hvor der er beordret deltagelse. Det vil sige, at hvis du deltager i et arrangement i din kommune, sker det i fritiden, med mindre dit tjenestested har besluttet noget andet.

Sådan er reglerne

Flagdagen skal som udgangspunkt gennemføres i overensstemmelse med 11-timers reglen. Men ifølge det nedenstående, kan hvileperioden i forbindelse med gennemførelse af Flagdagen nedsættes til 8 timer.

CS har aftalt det, som tjenestemændenes arbejdstidsaftale giver os mulighed for. Hvileperioden kan derfor ikke nedsættes yderligere, idet en yderligere nedsættelse skal aftales særskilt og godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet jf. § 21 i Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn.

Nedsættes hvileperioden i forbindelse med Flagdagen, skal der ved hjemkomst ydes kompenserende hvile. Er hvileperioden nedsat med 3 timer, skal man således have 14 (11+3) timers sammenhængende hvile ved hjemkomst.

  • 19. Vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at den daglige hvileperiode i et begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte parter kan endvidere aftale, at den daglige hvileperiode ved rådighedstjeneste kan udskydes eller nedsættes til 8 timer, og at hvileperioden kan ligge i rådighedstjenestetiden.

  • 20. Vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at det ugentlige fridøgn kan omlægges. Der må dog ikke være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Fridøgnene bør endvidere så vidt muligt lægges i sammenhæng og således, at mindst det ene døgn ligger i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.
  • 21. Vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at reglerne om hvileperiode og fridøgn fraviges i videre omfang end nævnt i §§ 19 og 20. Sådanne aftaler er kun gyldige, hvis de godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet.

Antallet af kommuner, der fejrer deres veteraner på flagdagen den 5. september, er steget støt siden 2009. Fra 28 kommuner i 2011 til 96 ud af landets 98 kommuner i 2018.

Del denne artikel:

FacebookEmailTwitter

Tilbage til oversigt